Statsråd Sanner til Nordisk Ministerråd på Island

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på Nordisk Ministerråds møte for energi-, nærings- og regionalministrene på Island den 12. november. - Jeg vil ta opp hvordan vi kan samarbeide om å skape en enklere hverdag for næringslivet. Mye er likt i Norden og det er viktig at vi lærer av hverandre og forenkler felles, sier Sanner.

Da vi i Norden har ganske lik forvaltningsstruktur og -kultur vil det være nyttig å kunne lære av hverandre, sier Sanner. Et eksempel er hvordan de nordiske landene tilpasser sitt regelverk for offentlige anskaffelser for å tilfredsstille nye EU/EØS-regler. Et annet eksempel er å sammenlikne hvordan de nordiske landene forholder seg til EUs regnskapsdirektiv for mindre bedrifter.

– Jeg ser frem til å høre om erfaringer fra de andre nordiske landene om hva deres næringsliv er opptatt av, om hva som fungerer bra og mindre bra. Denne regjeringen er hele tiden opptatt av å fornye, forbedre og forenkle det norske regelverket, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Her kan du se programmet (pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen