Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet

Regjeringen vil føre en politikk hvor det skal være enkelt å være seriøs og vanskelig å være kjeltring. Derfor vil regjeringen styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Regjeringen vil føre en politikk hvor det skal være enkelt å være seriøs og vanskelig å være kjeltring. Derfor vil regjeringen styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og foreslår i statsbudsjettet 25 millioner kroner til samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten for å styrke arbeidet mot useriøse aktører. Samtidig styrkes Arbeidstilsynet med 19,5 millioner kroner til utvikling og modernisering av IKT.

-Det er svært viktig at vi samkjører innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Et forsøksprosjekt i Bergen der Skatteetaten, Politiet og Arbeidstilsynet har samarbeidet om kontroller har gitt gode resultater, og dette vil vi nå gjøre mer av. Det skal lønne seg å drive seriøst, og vi vil nå kunne gå enda hardere til verks overfor de useriøse, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Kriminalitet i arbeidslivet og sosial dumping er et økende problem. Erfaringene fra bransjer hvor det har forekommet sosial dumping, viser at det i disse bransjene i økende grad også forekommer andre lovbrudd som skatteunndragelse, trygdesvindel, identitetskjøp, ulovlig innvandring og tollsvindel i tilknytning til import av byggevarer. Resultatet kan bli at seriøse bedrifter underbys og skyves ut av markedet.

Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet lage en strategi for å bekjempe denne utviklingen, basert på hvilke tiltak som er best egnet til å oppnå et mer seriøst arbeidsliv og en mer kraftfull bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I tillegg vil Regjeringen utvikle flere målrettede trepartsbransjeprogram, og man har nå startet opp i utelivsbransjen. Bransjeprogram for transportsektoren vil bli satt i gang i løpet av høsten.

Last ned bilder av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. 

 

Mer om statsbudsjettet

statsbudsjettet.no – Finansdepartementets nettside om statsbudsjettet, med alle dokumenter, spørsmål og svar, og A til Å om statsbudsjettet.

Til toppen