Sundtoft lanserte The 1 Giga Ton Coalition

Norge tar initiativ for å måle og rapportere reduserte klimagassutslipp fra energisektoren i utviklingslandene

På klimatoppmøtet i Lima 10. desember lanserte klima- og miljøminister Tine Sundtoft et nytt initiativ kalt “The 1 Giga Ton Coalition”. Dette gjorde hun sammen med FNs miljøprogram (UNEP), Storbritannia, Kenya og den internasjonale organisasjonen for fornybar energi (IRENA). Gigatonnkoalisjonen vil hjelpe utviklingslandene til å måle og rapportere reduserte klimagassutslipp fra satsing på fornybare energikilder og energieffektivisering, og ambisjonen er å dokumentere reduserte klimagassutslipp på 1 gigatonn pr. år.

 “The 1 Giga Ton Coalition inspirerer oss til å skalere opp innsatsen for å fremme fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland som et bidrag til å nå togradersmålet», sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I følge UNEP er det i 2020 nødvendig å redusere klimagassutslippene med 8 – 12 gigatonn CO2 pr. år globalt i tillegg til de utslippskuttene som landene har lovet hvis vi skal greie å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Gigatonnkoalisjonen vil dekke ca 10 prosent av dette utslippsgapet.

«The 1 Giga Ton Coalition» er et frivillig internasjonalt rammeverk. Deltakelse i koalisjonen er åpen både for utviklingsland, industriland, internasjonale organisasjoner, næringslivet og sivilsamfunnsorganisasjoner. UNEP vil ha ansvar for å samle inn data og rapportere årlig. For å unngå dobbeltarbeid vil UNEP samarbeide initiativer og organisasjoner som allerede måler og rapporterer reduserte klimagassutslipp i energisektoren i utviklingsland. Det viser seg at bare et fåtall andre programmer og prosjekter som fremmer fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland faktisk måler og rapporterer resultater i form av reduserte klimagassutslipp.

Tine Sundtoft på talerstol
“The 1 Giga Ton Coalition inspirerer oss til å skalere opp innsatsen for å fremme fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland som et bidrag til å nå togradersmålet», sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft i Lima (Jo Randen, KLD)
Til toppen