Toppmøte om arbeidslivskriminalitet

Statsministeren inviterte 17. september til et møte om virkemidler for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Statsministeren inviterte 17. september til et møte om virkemidler for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.


Blant de inviterte var partene i arbeidslivet, representert ved LO og NHO, flere av tilsyns- og kontrolletatene og berørte departement. (Foto: ASD) Se flere bilder på departementets flickerkonto.

Kriminalitet i arbeidslivet og sosial dumping er et økende og stadig mer alvorlig problem. Muligheten til å bygge kompetanse og kvalitet trues i ulike bransjer av kriminelle miljøer som har et helt annet syn på arbeidstagere, det å betale skatt og respekt for lover og regler. Seriøse bedrifter underbys og skyves ut av markedet.

Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet lage en strategi for å bekjempe denne utviklingen. På møtet i dag diskuterte deltakerne hvilke tiltak som er best egnet til å nå målene om et mer seriøst arbeidsliv og en mer kraftfull bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Til toppen