Utvider frihandelsavtalen med Tyrkia

Tyrkia og EFTA-landene er enige om å utvide frihandelsavtalen til å inkludere handel med tjenester.

Avtalen med Tyrkia fra 1991 er EFTAs eldste avtale og omfatter kun handel med varer. Norge ønsker å få på plass en omfattende og mer moderne frihandelsavtale med Tyrkia. Potensialet for økt handel er stort.

Les mer om Norges arbeid med frihandelsavtaler her.

Den første møterunden i disse forhandlingene ble gjennomført i Ankara 16.–18. juni. Møtene viste at partene har et høyt ambisjonsnivå og at det er bred enighet om flere av forslagene som er lagt frem.

I tillegg til tjenestemøtene ble det avholdt et møte i Den blandede komité 19. juni, der et sentralt tema var mulig oppdatering og ytterligere utvidelse av avtalen. Møtet resulterte i enighet om å utvide og oppdatere avtalen på en rekke områder. Det er avtalt et møte på forhandlingsledernivå i august for videre oppfølging av drøftelsene i tillegg til forhandlingsmøter 15. september der handel med tjenester og andre aktuelle områder vil bli diskutert.

 

Nøkkeltall

  • Norge eksporterte varer for 5,3 milliarder kroner til Tyrkia i 2013, opp 8 prosent fra 2012.
  • Samhandelen i varer utgjorde 11 milliarder kroner i 2013, opp 13 prosent fra 2012.
  • Samhandelen i varer har økt med 135 prosent på de siste ti årene.
  • Statens Pensjonsfond Utland har investert ca. 7,6 milliarder kroner i aksjer og 9,6 milliarder kroner i statsobligasjoner i Tyrkia.
Til toppen