Varslersaken i Hordaland er gransket

Politietterforsker Robin Schaefer varslet forsvarlig da han sa fra om kritikkverdige forhold ved etterforskningen av et drap på en 8 år gammel jente i Hordaland politidistrikt. Det er konklusjonen etter at de rettslige sidene av saken er gjennomgått.

Advokatfirmaet Wiersholm fikk i vinter i oppdrag å granske arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefers varsel i den såkalte Monika-saken. Opptredenen som politiledelsen viste Schaefer etter varselet representerer et brudd på arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse. Ifølge Wiersholm har politiledelsen ved Hordaland ikke fulgt distriktets egne regler for håndtering av varsling.

– Jeg er glad for at vi har fått en bred og uavhengig granskning av varslersaken i Hordaland. Granskningen konkluderer med at Schaefer varslet forsvarlig slik arbeidsmiljøloven krever. Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått og fulgt opp med tiltak. Varslingsreglene i politiet må gjennomgås og gjøres kjent, og kunnskapsnivået for behandling av varslingssaker må økes. Vi trenger en kultur der det er rom for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Der den som varsler blir tatt på alvor og blir møtt med støtte og omsorg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Schaefers varsling har alt bidratt til å endre reglene for henleggelse av mistenkelig dødsfall. Riksadvokaten har besluttet at saker om mistenkelige dødsfall som er etterforsket av politiet og som politiet går inn for å henlegge, skal forelegges statsadvokaten. En egen cold-case gruppe som skal bistå politidistriktene i alvorlige uoppklarte saker, er under utvikling.

– Det krever mot og styrke å varsle om kritikkverdige forhold. Derfor står det respekt av det Robin Schaefer har gjort, sier Anundsen.

Rapport fra Wiersholm (pdf)

Til toppen