Finn aktuelt

Viser 22201-22220 av 23449 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny jury for Arne Nordheims komponistpris oppnemnt

  30.01.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnemnt ny jury for Arne Nordheims Komponistpris for perioden 2014-2018.

 • Widvey besøkte Riksteatret

  30.01.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey besøkte Riksteatret onsdag 29. januar. Widvey møtte styreleder Stephan Jervell og teatersjef Ellen Horn.

 • Gresk formannskap i EU

  30.01.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Hellas overtok 1. januar 2014 formannskapet i EU etter Litauen. Formannskapet roterer mellom medlemslandene for et halvt år av gangen, og gir gode muligheter for å påvirke hvilke saker som skal opp på agendaen i EU i perioden.

 • Presseinvitasjon: : Overlevering av rapport om barnebortføring

  30.01.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppa som har sett på regelverk, organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge er nå ferdig med sitt arbeid. I morgen presenterer arbeidsgruppa sine forslag. Pressen er velkommen.

 • Kontroll og utrydding av sykdom blant dyr og planter

  30.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Kontroll og bekjempelse av sykdom hos dyr og planter koster samfunnet enorme summer. EU er blitt enig om en en finansieringsordning som skal dekke kontroll og utrydding av sykdom hos planter og dyr.

 • Markedsregulering i landbrukssektoren

  30.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Blåfjelldal deltar på debatt om markedsregulering i landbrukssektoren hos Virke mandag 3. februar.

 • Korn- og kraftfôrpolitikken

  30.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var en av innlederne på kornkonferansen 2014.

 • Blåfjelldal til Norske Fruktdagar

  30.01.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal held innlegg om framtida for norsk fruktnæring på Norske Fruktdagar i Ulvik i Hardanger fredag 31. januar.

 • Har transportert sikkerhetsmateriell til Sør-Sudan

  30.01.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge har gitt 30 millioner kroner for å frakte inn materiell til FN-operasjonen i Sør-Sudan. Nå er materiellet, som vil bidra til bedre sikkerhet for FN-operasjonen, ankommet UNMISS.

 • Utelukkelse av selskaper fra SPU og endringer i statsobligasjonsunntaket

  30.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har besluttet å utelukke selskapene Sesa Sterlite, Africa Israel Investments og Danya Cebus fra SPU.

 • Møtte Sveriges energiminister

  29.01.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien møtte onsdag sin svenske kollega, Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt.

 • Viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending

  29.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv.

 • Utlysing: Reisestøtte til kulturutveksling med Litauen og Romania

  29.01.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  No er det igjen mogleg å søke om reisestøtte til Romania og Litauen for å førebu kultursamarbeidsprosjekt gjennom EØS-midla.

 • Møtte Dyrevernalliansen

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal har hatt møte med Dyrevernalliansen om flere tema innen dyrevelferd.

 • Afrikansk svinepest sprer seg

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Litauiske veterinærmyndigheter meldte 24. januar om to tilfeller av afrikansk svinepest på villsvin nær Vilnius ved grensen til Russland.

 • Rekord for Grüne Woche i Berlin

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat- og landbruksmessen Grüne Woche i Berlin har i år hatt den største internasjonale deltakelsen siden oppstarten i 1926. Over 410 000 besøkende har strømmet til messen, og har i løpet av 10 dager lagt igjen 47 millioner Euro.

 • Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

  29.01.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  God og relevant kunnskap er avgjørende for god politikkutforming. Regjeringen vil styrke forskningsinnsatsen ved å etablere et nytt forskningsprogram om vold i nære relasjoner i Norge.

 • Skipsfart i Arktis

  29.01.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fremtidige muligheter for økt skipsfart langs den nordlige sjøruten var tema da Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte workshop om skipsfart i Arktis onsdag 22. januar på Framsenteret i Tromsø.

 • Barnehage gir bedre språk

  29.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Gutter drar mer nytte av å gå i barnehage enn jenter dersom man bare ser på deres språkutvikling.

 • Retningslinjer for boliglån

  29.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag mottatt svar fra Finanstilsynet på oppdraget fra departementet om å se nærmere på hvordan retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål fungerer. Tilsynet vurderer i brevet hvordan retningslinjene

Til toppen