Finn aktuelt

Viser 22201-22220 av 25115 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk øl hedret med Spesialitet-merket

  12.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Endelig har vi det første norske ølet behørig merket med Spesialitet-merket for unik smak, brygget på norsk råvare, kjærlighet og stolthet, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug da hun delte ut det aller første Spesialitetmerket.

 • Grand opening by tweet

  12.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tuesday 10 June Minister of Foreign Affairs Børge Brende opened the new international press centre in Norway.

 • Kofi Annan og Jimmy Carter til Oslo Forum

  12.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende, Kofi Annan og Jimmy Carter deltar når 100 fredsmeglere fra hele verden møtes til årlig samling på Losby gods 17.-19. juni.

 • Skal lede storsatsing på design og arkitektur

  12.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Patrick Tepfers (50) blir administrerende direktør for den nyfusjonerte stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter. - Vi skal skape en slagkraftig organisasjon som fremmer innovasjon, effektivisering og verdiskaping i Norge, sier han.

 • Innspillsmøte om fremtidens primærhelsetjeneste

  12.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Til neste år skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Statssekretær Lisbeth Normann inviterte til et innspillsmøte 10. juni for å få brukernes råd og anbefalinger om hvordan fremtidens primærhelsetjeneste bør se ut.

 • Bedre samordning av tilsyn med havbruksnæringen

  12.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Riksrevisjonen undersøkelse av havbruksforvaltningen i 2012 viste at de tre tilsynsinstansene Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet/ fylkesmennene har ulike tilnærminger til tilsynsarbeidet, og anbefalte større grad av harmonisering.

 • Nytt nettsted om pedagogisk entreprenørskap

  12.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Det nye nettstedet Pedent.no skal inspirere og være en ressurs for lærere som vil ta i bruk undervisningsopplegg for pedagogisk entreprenørskap.

 • Priv. til red.: Statsråder besøker prosjekter i Groruddalssatsingen

  12.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet besøker Groruddalen 13. juni.

 • Bekymret for utviklingen i det vestlige og nordlige Irak

  11.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer angrepene i Mosul og nærliggende områder i Irak som har ført til store flyktningstrømmer og menneskelige lidelser. Jeg er bekymret over det meget høye voldsnivået i Irak og den uoversiktlige situasjonen som hersker i deler av landet.

 • Heier på yrkeslandslaget

  11.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsministeren ønsker fagarbeiderne som skal konkurrere i Yrkes-EM i Lille i Frankrike til høsten lykke til. Denne uken har de sin første landslagssamling.

 • Enighet om rammene for en politisk løsning i Sør-Sudan

  11.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er glad for at vi nå ser en positiv utvikling i Sør-Sudan. Igad og partene skal ha anerkjennelse for å ha tatt et viktig skritt mot en fredelig løsning på konflikten. De videre forhandlinger kommer ikke til å bli enkle og partene må nå vise at

 • Presseinvitasjon: Åpner fartsgrense på 110 km/t

  11.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet inviterer til pressetreff i anledning åpning av fartsgrense på 110 km/t.

 • Lagringstiltak og sikker matkornforsyning

  11.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag mottatt rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) om vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning.

 • Utenriksminister Brende fordømmer terrorangrepene i Pakistan

  11.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer de siste dagenes terrorhandlinger i Pakistan. Det er med bekymring vi følger forverringen av sikkerhetssituasjonen i Pakistan, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Global status for genressurser hos skogtrær

  11.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skog gir grunnlag for mat, varer og tjenester som er viktige for overlevelse og velvære for hele menneskeheten. FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat har nylig gitt ut rapporten State of the World Forest Genetic Resources.

 • Vil effektivisere kriminalomsorgen

  11.06.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Det betyr at vi må få mindre byråkrati, og vi vurderer derfor nå å kutte ned til to forvaltningsnivåer i kriminalomsorgen, sier justis- og

 • Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv

  11.06.2014 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  -Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. Derfor foreslår vi å endre reglene for midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser, sier arbeids- og sosialminister Robert

 • Fakta om forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven

  11.06.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Her følger informasjon om endringene som blir foreslått i arbeidsmiljøloven.

 • Regjeringens strategi for samarbeidet med EU: Norge i Europa

  11.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  11. juni la regjeringen frem sin strategi for samarbeidet med EU frem til 2017. - Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige

 • Statsministeren og utenriksministeren besøker Brannfjell skole

  11.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende besøker Brannfjell skole i Oslo fredag 13. juni, for å presentere regjeringens satsing på utdanning i utviklingspolitikken.

Til toppen