Finn aktuelt

Viser 22201-22220 av 30235 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Invitasjon til møte om norske prioriteringer for FNs 70. generalforsamling

  09.09.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende inviterer norske sivilsamfunnsorganisasjoner til åpent møte om norske prioriteringer for FNs 70. generalforsamling mandag 14. september.

 • Fortsatt stor interesse for leting etter olje og gass i Norge

  09.09.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i de best kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel (TFO2015) var onsdag 2. september. Mange selskaper har meldt sin interesse for å få lete etter olje og gass.

 • Enighet om plan for å redde isbjørnen

  09.09.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Planen for å styrke samarbeidet under Isbjørnavtalen ble vedtatt da de fem isbjørnlandene Norge, Grønland, Canada, USA og Russland møttes på Grønland nylig.

 • Dekket og klart for Matstreif 2015

  09.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 11. september kl. 12.00 åpner landbruks- og matminister Sylvi Listhaug Matstreif på Rådhusplassen i Oslo. Matstreif er Norges største matfestival og denne helgen samles norske lokalmatprodusenter seg i Oslo sentrum for 11. gang. Klare til å

 • Skjerpede opptakskrav til realfagsstudier

  09.09.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å skjerpe opptakskravene til realfagsstudier ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø fra 2018.

 • Vil øke hotell-kompetansen i fiskerinæringen

  09.09.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker gir to millioner kroner til tiltak som skal gi fersk torsk hele året.

 • Norge må forberede seg på stigende havnivå og høyere stormflo

  09.09.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ny rapport viser hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten som følge av klimaendringene og hvordan det vil påvirke nivået på stormfloene.

 • Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2015

  09.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om klimatilpasning av skogsbilveier.

 • Godt år for fjellreven i Midt-Norge

  09.09.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Hittil i år er det registrert 34 kull av denne kritisk truede arten, viser Norsk Institutt for naturforskning (NINA). De mest gledelige registreringene kommer i år fra våre to midtfylker, Nord-Trøndelag og Nordland, med henholdsvis 11 og 12

 • Norge vil øke innsatsen for sårbare grupper og religiøse minoriteter i Syria og Irak

  09.09.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Krigen i Syria og Irak har ført til enorme lidelser, og religiøse minoriteter er spesielt hardt rammet. Disse gruppene trenger vår hjelp, og Norge vil derfor øke innsatsen for sårbare grupper som kristne og andre religiøse minoriteter i Syria og

 • Norsk innsats for flyktninger og asylsøkere

  09.09.2015 Nyhet Statsministerens kontor

  Verden står overfor den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig - med 60 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt. Regjeringen har kommet med en lang rekke tiltak for å støtte de landene som mottar  mange flyktninger, til

 • Lite avlingssvikt i 2014

  09.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I 2014 ble det utbetalt i 21 mill. kroner i erstatning for klimabetinget avlingssvikt. Det var en tørr og solrik sommer over hele landet. Bare to ganger siden 2000 har det vært utbetalt mindre i erstatning etter denne ordningen.

 • Viktig å målrette den boligsosiale politikken

  09.09.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt effektene de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse. I en fersk rapport har de funnet ut at startlånet - slik det fungerte før omleggingen i 2014 - bidro til økte

 • Mer kunnskap om personlig økonomi

  08.09.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Mange unge har mangelfull kunnskap om personlig økonomi. Med et nytt læreverktøy vil forbrukerminister Solveig Horne (FrP) øke de unges kunnskaper.

 • Møte om utvikling av korfeltet i Norge

  08.09.2015 Nyhet Kulturdepartementet

  Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag møtte i dag aktører fra korfeltet for å få innspill til hvordan korfeltet bør utvikles videre.

 • Presseinformasjon: Statssekretær Pedersen til Wien

  08.09.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Bård Glad Pedersen besøker Wien 9. september 2015. Under besøket skal han ha møter både i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) og Det internasjonale

 • Os Idrettslag fekk 687 000 kroner til utbetring av rulleskiløype

  08.09.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Os Idrettslag har fått 687 000 kroner frå anleggspolitisk program til utviding og utbetring av rulleskiløypa i Hummelfjell TOS Arena i Østerdalen.

 • Presseinformasjon: Møte om migrasjon i UD

  08.09.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  EØS/EU-minister Vidar Helgesen og utanriksminister Børge Brende inviterer norske frivillege organisasjonar som er aktive innanfor flyktning- og migrasjonsfeltet i Europa til eit møte onsdag 9. september kl. 9.

 • Skal utrede rovviltbestandenes betydning for landbruket

  08.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet ber Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomføre en vitenskapelig gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruket.

 • Reduksjon i verdens avskoging

  08.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tall fra FNs organisjon for mat og landbruk (FAO) viser at bedre styring av skog har redusert avskogingstakten.