Finn aktuelt

Viser 22641-22660 av 27475 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Skatteutvalget presenterer sin rapport

  26.11.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av anbefalingene fra Skatteutvalget. Leder av utvalget, Hans Henrik Scheel, overrekker utredningen NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi til finansminister Siv

 • Rettslig status for genmodifiserte produkter

  26.11.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  I EØS-området er flere genmodifiserte organismer (GMO) godkjent etter EUs utsettingsdirektiv. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Følgen av godkjenning i ett land er at GMO-en blir tillatt å omsette i hele EØS-området.

 • Utenriksdepartementet støtter HL-senteret

  26.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inngår en avtale med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter på til sammen 3,2 millioner kroner.

 • Regjeringen starter arbeid for å etablere drapsregister i Norge

  26.11.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen starter arbeid for å avklare det juridiske grunnlaget for å etablere et permanent forskningsbasert drapsregister i Norge.

 • Midler til informasjonstiltak i skog 2014

  26.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks og matdepartementet utlyser inntil 700.000 kroner til informasjonstiltak knyttet til ressurs- og miljøforvaltning i skogbruket over statsbudsjettets kapittel 1139 post 70 Tilskudd til miljø og ressurstiltak. Midlene skal bidra til å

 • Geodataforskriften er endret

  26.11.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret geodataforskriften. Forskriften gir regler om hvordan offentlige etater skal tilrettelegge og dele geografisk informasjon, og gjennomfører EUs INSPIRE-direktiv.

 • Fylkesnytt fra Finnmark 3/2014

  26.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om landbruksstrategier for Finnmark.

 • EØS-midlene: Suksess for arbeidslivsfond

  26.11.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder er noen av resultatene som er skapt i 13 land i Sentral-Europa gjennom det norske fondet for anstendig arbeid.

 • Tørkeskader i skogsfelt

  26.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Vinteren 2014 var det et spesielt klima i store deler av landet. Mangel på snødekke, i kombinasjon med mye vind og variable innvintringsforhold førte stedvis til omfattende skader på skog.

 • Kunnskap i arbeid mot radikalisering

  26.11.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Forebygging av radikalisering gjennom lovverk og i samarbeidet med lokale myndigheter og frivillige organisasjoner. Dette var tema da statsråd Solveig Horne møtte den britiske minister for sikkerhet og migrasjon, James Brokenshire.

 • Regjeringen starter arbeid for å etablere drapsregister i Norge

  26.11.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen starter arbeid for å avklare det juridiske grunnlaget for å etablere et permanent forskningsbasert drapsregister i Norge.

 • Viste nødhjelpsutstyr i Brussel

  25.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Innovativt norsk nødhjelpsutstyr var i fokus da norske leverandører deltok på en internasjonal messe for nødhjelpsutstyr i Brussel i midten av november.

 • Fostervold besøkte teknologisenteret på Mongstad

  25.11.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) innledet tirsdag under milepælsmarkeringen ved teknologisenteret på Mongstad (TCM). Fostervold presenterte regjeringens nylig framlagte strategi for CO2-håndtering.

 • Tilregnelighetsutvalgets utredning på høring

  25.11.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Det er stor interesse for utredningen i fagmiljøene og jeg vil ha en effektiv høring. Jeg sender derfor Tilregnelighetsutvalgets utredning på en bred høring allerede nå, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

 • Brende tar avstand fra «avtale» mellom Russland og Abkhasia i Georgia

  25.11.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg tar avstand fra inngåelsen av en såkalt «avtale om allianse og strategisk partnerskap» mellom Russland og det georgiske utbryterområdet Abkhasia. Norges støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet ligger fast, sier

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  25.11.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om tamreindrift frå representant Ronny Berg (FrP), og om gjeldsutviklingen i norsk landbruk frå representant Gunnar Gundersen (H) på Stortinget.

 • Møte om hatefulle ytringer

  25.11.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Onsdag 26. november inviterer regjeringen til møte om hatefulle ytringer. Møtet er en del av arbeidet med oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

 • Alta mottok bymiljøprisen 2014

  25.11.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte 24. november det synlige beviset på at Alta er vinner av Statens bymiljøpris 2014. Til stor jubel fra barn og andre fremmøtte mottok en stolt og glad ordfører diplom og plakett i sentrum

 • Suksess for arbeidslivsfond

  25.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder er noen av resultatene som er skapt i 13 land i Sentral-Europa gjennom det norske fondet for anstendig arbeid.

 • Presseinvitasjon: Rapport om Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull og petroleumsselskaper

  25.11.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av rapporten fra ekspertgruppen om Statens pensjonsfond utlandsinvesteringer i kull og petroleumsselskaper. Leder av ekspertgruppen Martin Skancke overrekker rapporten til