Finn aktuelt

Viser 22941-22960 av 23923 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fulltegnet konferanse: Omsorg gjennom mat og måltider

  08.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Konferansen ”Omsorg gjennom mat og måltider” 28. januar 2014 som landbruks- og matminster Sylvi Listhaug har inviterer til, er nå fulltegnet. Konferansen er regjeringens første tverrfaglige aktivitet der matglede for både hjemmeboende eldre som er

 • Norge øker støtten til Filippinene med 50 millioner kroner

  08.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Filippinene står nå midt oppe i en kritisk gjenoppbyggingsfase. Dessverre er FN-appellen rettet mot tidlig gjenoppbygging bare dekket med rundt 40 prosent. Det er viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter å støtte opp om dette arbeidet, og

 • Habilitetsvurdering: Uttalelse fra Lovavdelingen

  07.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 07.01.2014 at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug må anses inhabil til å delta ved den fornyede saksbehandlingen som nå skal gjøres vedrørende innsyn i hennes kunderelasjoner i

 • Kritisk til gjennomføringen av valget i Bangladesh

  07.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er bekymret for utviklingen i Bangladesh. Mange ble drept under urolighetene i forbindelse med valget, og valggjennomføringen var i seg selv kritikkverdig, sier statssekretær Morten Høglund.

 • Første last av kjemiske våpen fra Syria

  07.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  OPCW og FN bekrefter at den første lasten med komponenter til kjemiske stridsmidler fra Syria har forlatt havnebyen Latakia. Prosessen med å frakte Syrias kjemivåpen ut for destruksjon er dermed i gang.

 • Første last av kjemiske våpen fra Syria

  07.01.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  OPCW og FN bekrefter at den første lasten med komponenter til kjemiske stridsmidler fra Syria i dag har forlatt havnebyen Latakia. Prosessen med å frakte Syrias kjemivåpen ut for destruksjon er dermed i gang.

 • Diskuterte krisen i Syria

  07.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet forteller at Norge skal fortsette sin humanitære innsats i Syria og nabolandene. Han deltok i desember på et møte om den humanitære situasjonen i Syria og nabolandene i Brussel.

 • Norge har blitt medlem av ELIXIR

  07.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Norge blir medlem av Europeisk infrastruktur for bioinformatikk (ELIXIR). Norske forskere får dermed tilgang til biovitenskaplige data fra hele Europa, og økt kapasitet til å analysere og lagre data fra biologi og biovitenskap.

 • Oppretter ”Champions League” for næringslivet

  07.01.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  7. januar lanseres et nytt nivå for næringsklynger i Norge, som har fått navnet Global Centres of Expertise (GCE).

 • Vinner av Bygdeutviklingsprisen 2013 kåres i Berlin

  07.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De tre kandidatene som i år kjemper om den nasjonale Bygdeutviklingsprisen for 2013 er Angedal Gard, Førde i Sogn og Fjordane, Balke gård, Østre Toten i Oppland og Moer gård og Norwegian Antibodies AS - Ås i Akershus. Prisen på kroner 250 000 er i

 • Mæland møtte Yara-ledelsen

  07.01.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland hadde i dag møte med styreleder Bernt Reitan og konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

 • Pasientens helsetjeneste

  07.01.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tirsdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.

 • Norge gir humanitær bistand til Hellas

  07.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-midlene skal Norge bidra med over 40 millioner kroner til strakstiltak for fattige og hjemløse i Hellas. Støtten skal blant annet brukes på matutdeling og helsetjenester.

 • Morten Reymert ny styreleder i SSB

  07.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har oppnenvt Morten Reymert som ny leder av styret for Statistisk sentralbyrå (SSB). Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad oppnevnes samtidig til nestleder i styret.

 • Akkreditering til internasjonal konferanse om Syria (Genève II)

  06.01.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Det vil bli avholdt en internasjonal konferanse om Syria (Genève II) i Montreux i Sveits 22. januar 2014. Utenriksminister Børge Brende vil etter planen delta på konferansen. Praktiske opplysninger er på FNs nettsider.

 • Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015

  06.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2014/2015. Kravet har en økonomisk ramme på 122,2 millioner kroner. Det er en økning på 12,7

 • Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen: Synfaring og møte i Nordfjord og på Sunnmøre 13. – 14. januar

  06.01.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er i dagane 13. - 14 januar i Nordfjord og på Sunnmøre, der han skal på synfaring og ha fleire møte med lokale styresmakter og vegselskap i samband med at Samferdselsdepartementet skal ta stilling til val av

 • Færre timar i jordbruket

  06.01.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I alt vart det utført 88,3 millionar timar arbeidsinnsats i norsk jordbruk frå 1. mars 2012 til 28. februar 2013. Det er 6,2 millionar færre timeverk enn tre år tidlegare Det syner førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  06.01.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har

 • Hunder hjelper barn i Ungarn

  06.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Uten støtte fra EØS-midlene kunne vi aldri ha hjulpet så mange barn, sier Sándor Kozup i Blue Star. Den ungarske organisasjonen har fått støtte fra Norge til å bruke hunder for å hjelpe barn med læringsvansker.

Til toppen