Finn aktuelt

Viser 23201-23220 av 25776 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Næringsministeren hovedtaler under 17. mai-feiringen i London

  15.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland er i London for å delta i den tradisjonsrike 17. mai-feriringen i den britiske hovedstaden.

 • Nyttig med tettere EU-samarbeid

  15.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Regjeringen er opptatt av å ha et nært samarbeid med EU. Derfor var det nyttig for meg å delta på EUs uformelle miljøministermøte i Aten. EU er ikke minst en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine

 • Nye forslag til håndtering av barnebortføringssaker sendt på høring

  15.05.2014 Nyhet Barnebortføring

  En arbeidsgruppe leverte i januar i år forslag til ny organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Rapporten er nå sendt på høring.

 • Nye forslag til håndtering av barnebortføringssaker sendt på høring

  15.05.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En arbeidsgruppe leverte i januar i år forslag til ny organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Rapporten er nå sendt på høring.

 • E-demokrati engasjerer estisk ungdom

  15.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det nærmer seg valg til Europaparlamentet. Ved forrige valg var interessen laber med en deltakelse på under 50 prosent. Estiske ungdommer har fått norsk støtte til å få opp engasjementet.

 • Fem søkere til etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene

  15.05.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget ble utlyst offentlig og departementet mottok fem søknader.

 • Transporterer feltsykehus til Sør-Sudan

  15.05.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Norge har gitt inntil 30 millioner kroner for å frakte inn materiell til FN-operasjonen i Sør-Sudan. Denne uka blir et feltsykehus fra Sri Lanka fraktet til UNMISS.

 • Euroskills til Ungarn

  14.05.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Ungarn vant konkurransen om å få arrangere Yrkes-EM i 2018. Norge var en sterk konkurrent, men Ungarn fikk flest stemmer fra medlemslandene i WorldSkills Europe.

 • Nytt høringsforslag om tiltak

  14.05.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen sendte tirsdag 13. mai på alminnelig høring et forslag om et enklere tiltakssystem bedre tilpasset brukernes behov.

 • Store muligheter i forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU

  14.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Økt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å fremme kvaliteten i norsk forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Ber om flere anmeldelser om konkurransekrim

  14.05.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Brudd på konkurranseloven må anmeldes oftere, mener næringsminister Monica Mæland. I tillegg skal det bli lettere å si fra om ulovlig samarbeid i næringslivet.

 • Vil bidra til at løfter følges opp

  14.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som nasjonal ekspert jobber Ragnhild Solvi Berg med å utvikle EUs strategi for internasjonalisering av høyere utdanning. Målet er å heve kvaliteten og legge til rette for internasjonalt samarbeid.

 • Innspelmøte om melding til Stortinget – vekst i havbruksnæringa

  14.05.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  -Eg ønskjer innspel om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Ho inviterer til innspelmøte i Bodø 27. mai kl. 13.00 -16.30 på Universitet i Nordland.

 • Ny vitskapskomité for mattryggleik for perioden 2014-2018

  14.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har utnemnd 98 ekspertar som medlemmar av Vitskapskomiteen for mattryggleik for perioden 2014 til 2018.

 • Rapport om arbeidstid for arbeidstakere i ledende og særlig uavhengige stillinger

  14.05.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Rambøll Management Consulting har gjennomført en undersøkelse om arbeidstakere i ”særlig uavhengige stillinger” og ”ledende stillinger” på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartmentet.

 • Ingunn Solheim får Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar 2014

  14.05.2014 Nyheit Kulturdepartementet

  - Det offentlege ordskiftet er med på å danne grunnlaget for eit fungerande folkestyre. I jubileumsåret for Grunnlova er juryen stolt over å heidre ein nynorskbrukande journalist med ei stadig meir sentral rolle i den opplyste debatten, heiter det i

 • Finland og Norge styrker samarbeidet om nordområdene

  14.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Finland og Norge etablerer et partnerskap for økt samarbeid om nordområdene. Målet er å styrke det økonomiske og vitenskapelige samarbeidet mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Stabile utslipp gir optimisme

  14.05.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Mens pilene for noen år siden pekte oppover, var klimagassutslippene omtrent uendret i 2013 sammenlignet med året før. Det bedrer mulighetene for at vi kan nå utslippsmålene i 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 • Flere organisasjoner mottar midler fra Norsk Tipping i 2014

  14.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Flere organisasjoner vil kunne søke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner når ny fordelingsmodell for ordningen fastsettes i dag.

 • Bedre sammenheng mellom forvaring og fengselsstraff

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår endringer i reglene om forvaring for å få bedre sammenheng mellom forvaring og ordinær fengselsstraff.

Til toppen