Finn aktuelt

Viser 23401-23420 av 26586 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Varslingsbestemmelsene er evaluert

  27.06.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Jeg er glad for at evalueringsrapportene gir et bilde av at varslingsreglene har bidratt til økt ytringsfrihet for arbeidstakerne og i store trekk fungerer etter hensikten. Det er viktig at arbeidstakerne både kan og vil si ifra om kritikkverdige

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 27, 2014

  27.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 27, 2014.

 • Samferdselsministeren åpnet ny trasé på riksveg 7 Sokna - Ørgenvika

  27.06.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Dette er en svært viktig vegstrekning, som er av stor betydning for lokalbefolkningen, og som også gir betydelig innspart reisetid mellom vest og øst, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med vegåpningen i dag.

 • Fastleger skal ikke henvise til abort

  27.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Når kvinner søker abort skal det ikke lenger følge med noen skriftlig henvisning fra fastlegen. Legen skal heller ikke skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om endringer i

 • Kan få refundert sykehusbehandling i utlandet

  27.06.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Pasienter skal få rett til å få refundert utgifter til sykehusbehandling i andre EØS-land, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Et bedre Mattilsyn

  27.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen vil forenkle organiseringen av Mattilsynet fra tre nivåer til to nivåer, slik at dagens distriktskontor og regionkontor slås sammen til ett nivå.

 • Ny grønn skattekommisjon

  27.06.2014 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Utvalget skal ledes av professor Lars-Erik Borge.

 • Gjennomgang av ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet

  27.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen har besluttet at ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet skal gjennomgås.

 • Internasjonalt klimamøte i Oslo

  27.06.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og utenriksminister Børge Brende åpner et internasjonalt møte i Det grønne klimafondet i Oslo mandag. Møtet er startskuddet for mobilisering av penger til klimatiltak i utviklingsland.

 • EU-erklæring om vold mot kvinner i Pakistan

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  16. juni sluttet Norge seg til EUs erklæring om vold mot kvinner i Pakistan.

 • Sivil beredskap og informasjonssikkerhet inn i EØS-avtalen

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 27. juni innlemmet Norge, Island og Liechtenstein rettsakter innenfor både sivil beredskap og nettverks- og informasjonssikkerhet i EØS-avtalen. Det samme gjelder deler av EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon.

 • Mæland gir styreleiarverv til polfarar

  27.06.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  Liv Arnesen blir ny styreleiar i Carnegie Heltefond. Ho blei utnemnd av næringsminister Monica Mæland torsdag 26. juni.

 • Gratulerer Ukraina, Georgia og Moldova med EU-avtale

  27.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge gratulerer Ukraina, Moldova og Georgia med signeringen av assosieringsavtaler med EU. Disse avtalene tar landene et viktig skritt i retning av europeisk integrasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

 • EU-erklæring om presidentvalget i Egypt

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  5. juni sluttet Norge seg til EUs erklæring om presidentvalget i Egypt.

 • EU-erklæring om situasjonen i Libya

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  24. mai sluttet Norge seg til EUs erklæring om situasjonen i Libya.

 • Midler til Eksportskole for norske osteprodusenter

  27.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hanen har fått innvilget 430 000 kroner til prosjektet "Eksportskole for norske osteprodusenter" over sentrale bygdeutviklingsmidler.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak i respekt av handlinger som truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  26. mai sluttet Norge seg til EUs erklæring om restriktive tiltak i respekt av handlinger som underminerer eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

 • Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU juni 2014

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I rapporten om finans- og skattepolitikk i EU kan du blant annet lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN. Finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby rapporterer.

 • Sanner i parade med Skeive Samer

  27.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg ønsker å vise støtte til Skeive Samer og gleder meg til å gå i paraden med dem lørdag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som har ansvaret for samiske saker i Regjeringen.

 • Finansministeren besøkte Roma

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Finansminister Siv Jensen møtte den italienske finansministeren Pier Carlo Padoan i Roma 24. juni, i forbindelse med at Italia overtar formannskapet i EU 1. juli.