Finn aktuelt

Viser 221-240 av 23929 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet

  24.01.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  I statsråd i dag ble Iselin Nybø (V) utnevnt til ny næringsminister og Geir Inge Sivertsen (H) til ny fiskeri- og sjømatminister.

 • Sveinung Rotevatn ny klima- og miljøminister

  24.01.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Sveinung Rotevatn vart i statsråd fredag utnemnt til ny klima- og miljøminister etter Ola Elvestuen.

 • Davos: Ministre ga støtte til avtale om klima, handel og bærekraft

  24.01.2020 Nyhet Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Handelsministrene fra New Zealand, Costa Rica, Fiji, Island, Norge og Sveits ga i går sin støtte til avtalen om klima, handel og bærekraft under Verdens økonomiske forum i Davos. Initiativet ble først lansert på statsministernivå i New York 25.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 5

  24.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 5, 2020.

 • Presseinformasjon: Eriksen Søreide til Arctic Frontiers i Tromsø

  24.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar 27. januar på årets Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø. Arktisk samarbeid, havspørsmål og fokus på kunnskap er sentrale temaer under konferansen.

 • Nøkkeloverrekkelser i Nærings- og fiskeridepartementet

  24.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i Nærings- og fiskeridepartementet:

 • Nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet

  24.01.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  I forbindelse med skifte av statsråd i Kulturdepartementet vil det bli nøkkeloverrekkelse i dag kl. 13.30 på statsrådens kontor.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringane i regjeringa i dag har Statsministerens kontor engasjert fleire nye politiske rådgivarar.

 • Endringar blant statssekretærane

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  I samband med endringane i regjeringa i dag, er det i statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

 • Nøkkeloverrekkelser i departementene

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett:

 • Tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

  24.01.2020 Nyhet Radikalisering

  Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

 • Frist for akkreditering for forsvarsministermøtet i NATO

  24.01.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Journalistar som vil vere med på forsvarsministermøtet i NATO 12.-13. februar 2020, må melda seg til NATO før 4. februar.

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Statsministeren varsler endringer i regjeringen

  24.01.2020 Pressemelding Statsministerens kontor

  I statsråd på Slottet i dag kl. 11.00 vil det bli gjort endringer i regjeringen.

 • Nye regler for fartøy som fører inntil 12 passasjerer

  23.01.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet har ferdigstilt en ny forskrift for fartøy som fører inntil 12 passasjerer. Forskriften gjør det enklere for blant annet barnehager, skoler og leirskoler som tar med barn ut i båt.

 • Tydeliggjør retten til opplæring i kvensk

  23.01.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen la i januar 2018 fram Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021. Planen inneholder en rekke tiltak for å styrke og revitalisere kvensk språk. Et av tiltakene i planen var å tydeliggjøre i opplæringsloven at elever med kvensk/norskfinsk

 • Nytt geodataråd oppnevnt

  23.01.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt, er ny leder av Nasjonalt geodataråd. Hele rådet på 15 medlemmer er oppnevnt for fire år.

 • Norge signerer avtale om klimafinansiering

  23.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Norge signerer i dag en avtale om finansiering til Det grønne klimafondet (GCF) på 3,2 milliarder kroner. Regjeringen dobler den norske støtten til fondet og inngår dermed tidenes største bistandsavtale med en multilateral klimaorganisasjon fra

 • Medhold for staten i ankesaken om Grunnloven § 112

  23.01.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Borgarting Lagmannsrett har gitt staten medhold i ankesøksmålet mot Olje- og energidepartementet knyttet til tildelingen av 23. konsesjonsrunde. Retten er enig med staten i at petroleumsvirksomhet i Barentshavet ikke er i strid med Grunnloven § 112.

 • Rekordår i skogbruket

  23.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skogeierne i Norge solgte over 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi

Til toppen