Finn aktuelt

Viser 221-240 av 28927 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ett skritt nærmere ny tunnel til Nordkapp

  04.05.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Denne regjeringen har sørget for utbygging av veier i hele landet. Det gjør hverdagen enklere for folk og næringsliv. Det gir også arbeid. Nå har vi fått gjennomslag i Skarvbergtunnelen. Det betyr at det er hull gjennom hele fjellet på veien til

 • 370 millionar kroner til ferie- og fritidsaktivitetar

  04.05.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  I dag blir 176 millionar kroner delt ut til ulike ferie- og fritidsaktivitetar for barn og unge. Totalt har regjeringa løyvd 370 millionar kroner til Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge i 2021.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  04.05.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet

  Statsminister Erna Solberg inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen på Statsministerens kontor onsdag 5. mai kl. 13.00. Pressekonferansen vil mellom anna handle om framdrifta i arbeidet med å lage eit koronasertifikat.

 • Foreslår sektorvis gjennomgang for å løse ESA-saken om "like vilkår"

  04.05.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  ESA mener Norge bryter med EØS-reglene om ulovlig statsstøtte ved at offentlige organer får skattefritak og har konkursimmunitet når de konkurrerer i samme marked som private aktører. Regjeringen vil løse saken med sektorvise tiltak fremfor

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjøret 2021: Økte inntektsmuligheter for norsk jordbruk

  04.05.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør med en økning i rammen på 962 millioner kroner i 2022. Dette vil gi jordbruket mulighet for en inntektsvekst på 4,5 prosent. Økningen finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 17

  04.05.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa), beskyttelse av kritisk sivil infrastruktur, Syria (politisk og humanitært), Libya og Myanmar.

 • Styrker politiet i distriktene

  03.05.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Tre av fire av nye politiårsverk har gått til geografiske driftsenheter i 2020. - Mer penger, flere årsverk og flere patruljebiler. Dette viser at vi satser på å styrke politiet ute i distriktene, nær publikum, sier justis- og beredskapsminister

 • Høring – revidert handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler

  03.05.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler gjaldt for perioden 2016-2020. Revidert handlingsplan skal gjelde for en ny periode på fem år.

 • Koronakommisjonens rapport på høring

  03.05.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Koronakommisjonens rapport på høring.

 • Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte

  03.05.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fullvaksinerte trenger ikke lenger gå i smittekarantene. Personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 12 uker siden de fikk dosen, får også unntak fra smittekarantene dersom de testes mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en

 • Kommunene samarbeider mer om krisehåndtering

  03.05.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Håndteringen av koronapandemien preget kommunenes beredskapsarbeid i 2020. Men DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at det jobbes godt med å oppfylle beredskapsplikten, og kommunene samarbeider stadig mer.

 • Vil gi politiet nytt virkemiddel i kampen mot terror

  03.05.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Departementet sender i dag på høring et forslag som vil gi politiet tilgang på fingeravtrykkopplysninger i databasen Eurodac i kampen mot terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger.

 • Presseinvitasjon: Ekspertgruppe for skulebidrag leverer sluttrapport til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  03.05.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Hausten 2019 sette regjeringa ned eit utval som skulle sjå på kva som er særskilt for skular som klarar å løfte elevanes resultat, og kva som skal til for at skular med lavt skulebidrag skal klare å bidra meir. No er utvalet ferdig med arbeidet sitt.

 • Færre hjemløse enn noen gang – men vi er ikke i mål

  03.05.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Dette er gode nyheter. At vi har færre hjemløse enn noen gang viser at langsiktig og målrettet innsats gir resultater. Men vi er ikke i mål, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

 • Nett-tv

  Jordbruksoppgjeret 2021: Staten legg fram sitt tilbod

  03.05.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Staten legg tirsdag 4. mai fram sitt tilbod til jordbruket.

 • Fritt behandlingsvalg-ordningen utvides – valgfrihet for flere pasientgrupper

  03.05.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fritt behandlingsvalg bidrar til økt valgfrihet for pasientene og kortere ventetider. Fra 1. mai 2021 blir fire nye rehabiliteringstjenester inkludert i ordningen.

 • Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

  02.05.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

 • Nå kan du søke sommerjobb som fisker

  01.05.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Ungdomsfiskeordningen videreføres også denne sommeren. - Fisket etter rognkjeks kan starte allerede nå, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 • Endringer i regionale tiltak i Viken

  30.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, men enkelte kommuner har fortsatt høyt smittenivå. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet endringer i tiltaksnivå for seks

 • Regjeringen vil ha forsøk med studentboliger i tilknytning til sykehjem

  30.04.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Nå kan kommuner landet rundt søke om penger for å bli med i et forsøk med å bygge studentboliger samlokalisert med sykehjem eller omsorgsboliger.