Finn aktuelt

Viser 24021-24040 av 29728 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ja til bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella

  13.02.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsråd i dag er det gitt konsesjon til Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur i området vil kraftverket levere rundt 57 gigawattimer (GWh) per år, tilsvarende nærmere 3000 husstander. Vinterproduksjonen

 • Fornyet reguleringskonsesjon av Møsvatn

  13.02.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fornyet konsesjonen for tilleggsregulering av Møsvatn i Telemark. Møsvatn er det fjerde største kraftverksmagasin i landet regnet etter energiinnhold.

 • Nasjonale regler skal sikre likebehandling ved brudd på alkoholloven

  13.02.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår nasjonale regler for hvordan kommunene skal reagere overfor serveringssteder som bryter alkoholloven. Det vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere ved lovbrudd og sikre likebehandling for skjenkestedene.

 • Psykologer får henvise pasienter

  13.02.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Psykologer skal kunne henvise pasienter til utredning og behandling hos avtalespesialist, rusbehandling og psykisk helsevern på sykehus. Det foreslår regjeringen i en endring av folketrygdloven og poliklinikkforskriften.

 • Foreslår differensiert marknadsavgift for sjømat

  13.02.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjømatrådet gjer ein viktig jobb for ei av Noregs fremste eksportnæringar. Næringa er tent med ein koordinert innsats innan beredskap, marknadsinformasjon og fellesmarknadsføring, men vi må sikre at omfanget av aktivitetane til Sjømatrådet er

 • FN 70 år - ope møte om ein ny dagsorden

  13.02.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende inviterer tirsdag 17. februar til diskusjon om korleis FN skal møte nye globale utfordringar

 • Samtykker til fortsatt bevæpning

  13.02.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Politidirektoratet har bedt om en ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen av uniformert innsatspersonell.

 • Ny rapport om Siva

  13.02.2015 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sivas eiendomsvirksomhet er lønnsom og fungerer bra, ifølge en ny rapport fra Menon.

 • Nye forskningsprosjekter om bioøkonomi

  13.02.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  BIONÆR gir støtte på til sammen 215 millioner kroner til syv nye forskningsprosjekter som skal stimulere bioøkonomi. Det skal blant annet bidra til bedre utnyttelse av råvarer og avfall, og reduksjon av klimagasser.

 • Endring av våpeninstruks for politiet

  13.02.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt å foreta en midlertidig endring av våpeninstruksens § 10 for å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for bevæpning av polititjenestemenn i lys av trusselbildet.

 • Nytt senter skal bekjempe arbeidslivskriminalitet

  13.02.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  12. februar åpnet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson et nytt senter i Oslo som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Senteret er en samlokalisering av seks offentlige etater.

 • - En historisk dag for Norge

  13.02.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Dette er en historisk dag i et historisk år for landet, sier olje- og energiminister Tord Lien. Fredag mottok han plan for utbygging og drift (PUD) for første utbyggingsfase av gigantfeltet Johan Sverdrup.

 • Åpning av nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer

  13.02.2015 Nyhet Kulturdepartementet

  Onsdag 11. februar 2015 var det offisiell åpning av det nasjonale kunnskapssenteret for kulturelle og kreative næringer, i Studio 1 på Filmskolen på Lillehammer.

 • Nye retningslinjer for leiarløn

  13.02.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nye retningslinjer skal gje tydelegare reglar for leiarløn i selskap der staten er eigar.

 • Utvalg for gjennomgang av tjenestemannsloven

  13.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Tjenestemannsloven er fra begynnelsen av 1980-tallet, og arbeidslivet og staten har endret seg mye siden da. Utvalget skal vurdere om tjenestemannsloven

 • Utgreiing av riksveg 4 Jaren-Mjøsbrua og heile Gjøvikbanen

  13.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet ber nå Statens Vegvesen og Jernbaneverket utarbeide ei konseptvalutgreiing som tek for seg RV4 mellom Jaren og Mjøsbrua og hovudvegsystemet i Gjøvik, samt heile Gjøvikbanen.

 • Store muligheter ved offentlig-privat samarbeid i kommunene

  13.02.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan kombinere det beste fra privat og offentlig sektor, viser en fersk rapport. - OPS kan gi kommunene innovasjon og bedre kvalitet, men det stiller også krav til kommunen som innkjøper, sier kommunal- og

 • Norway welcomes commitment from Myanmar

  12.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norway welcomes the "Deed of Commitment to Peace and National Reconciliation" signed in Napyitaw today by the Government of the Union of Myanmar, political parties and Ethnic Armed Groups.

 • Brende om Ukraina: - Viktig våpenhvileavtale, men etterlevelsen avgjørende

  12.02.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er både viktig og positivt at partene i Ukraina-konflikten har inngått en våpenhvile. Det er nå helt avgjørende at de lever opp til sine forpliktelser og at våpenhvilen etterleves, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Anskaffelse av IKT systemer i Helse Nord: Høie kritisk til at Helse Nord ikke avsluttet den ulovlige avtalen med DIPS før 2011

  12.02.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - De regionale helseforetakene må følge lov for offentlige anskaffelser. Når Riksrevisjonen påpeker ulovlige forhold, er det viktig at disse følges opp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.