Finn aktuelt

Viser 25621-25640 av 30215 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Matindustrien trenger økt norsk matproduksjon

  06.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) understreker matindustriens store betydning i Norge, men mener utfordringene i fremtiden vil være økt norsk matproduksjon. Dette er grunnen til at Regjeringen har startet en kursendring i

 • Statens kjøp av flyruter i Nord-Norge skal utredes

  06.11.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen ønsker en uavhengig vurdering av rutetilbudet i Nord-Norge. Hensikten er at dette skal gi et bedre grunnlag for å sikre et godt flytilbud tilpasset behovet i landsdelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Økte lagre av poteter og grønnsaker

  06.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Sesongens første lagerundersøkelse viser at det vil være god tilgang på poteter og grønnsaker utover vinteren. Høstens første lagerundersøkelse viser at vi har de største lagrene på ti år for mange av grønnsakene vi dyrker selv. Lagrene for poteter

 • Ny lederplakat i staten

  06.11.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Den nye lederplakaten skal øke gjennomføringskraften i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå presenteres ”Program for bedre styring og ledelse i staten” og ny lederplakat for statlig ledelse.

 • Fjerner usikkerhet rundt inndelingstilskuddet

  06.11.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen endrer praksis for beregning av inndelingstilskudd for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen.

 • Saker om rovvilterstatning skal behandles på nytt

  06.11.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har besluttet at 77 dyreeiere skal få sine saker om rovvilterstatning behandlet på nytt. Sakene vil bli behandlet av Miljødirektoratet.

 • Volkan Bozkir på besøk i Norge

  05.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den tyrkiske EU-ministeren Volkan Bozkir møtte onsdag statsråd for EØS- og EU-saker Vidar Helgesen. På programmet stod en arbeidslunsj, en rundebordskonferanse hos Nupi og møter med tyrkiske miljøer i Oslo. Bozkir har også hatt møter i Stortinget og

 • Ayhan åpnet verftskonferansen i Ålesund

  05.11.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fremtidsutsiktene for den maritime næringen var tema da statssekretær Dilek Ayhan åpnet verftskonferansen i Ålesund.

 • Vil endre IKS-loven for å sikre like konkurransevilkår

  05.11.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut forslag om endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS) på offentlig høring.

 • Invitasjon til innspillseminar om familiepolitikk

  05.11.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om familiepolitikk som skal legges frem våren 2016.

 • Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

  05.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om hestenæringa sine rammebetingelser frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

 • Opprydding og forenkling av reglene om tilskudd fra Norsk kulturfond

  05.11.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har vedtatt en ny forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond.

 • Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2014

  05.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om lokalmatsatsingen i Nord-Trøndelag.

 • Merverdiavgiftsfritak for elbiler

  04.11.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag sendt notifikasjon til EFTA Surveillance Authority (ESA) om merverdiavgiftsfritaket for omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av elbilbatterier.

 • Nett-tv

  Inkluderende arbeidsliv - Best i klassen?

  04.11.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hvordan lykkes med IA-arbeidet? Engasjerende og gode eksempler får du på Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene sin IA-konferanse for staten 13. januar 2015.

 • Besøk på Nyhamna i Møre og Romsdal

  04.11.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien besøkte ilandføringstedet Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune, Møre og Romsdal.

 • Statsråd Solveig Horne har fagdag i Sogn og Fjordane

  04.11.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Mandag 10. november besøker barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) Sogn og Fjordane.

 • Matindustrien blir stadig viktigere

  04.11.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rundt hver femte industriarbeider er i dag sysselsatt i matindustrien, viser nye tall. Disse blir presentert på seminaret 5. november der rapporten Mat og industri 2014 legges fram.

 • Dag 2-4: Cześć

  04.11.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan gikk det da norske og polske elever skulle «speed-date»? Og er det lov å smile på bilder fra en utryddelsesleir? Her er del to av bloggen fra Lundamo ungdomsskoles studietur til Polen.

 • Konsesjon til Egersund vindkraftverk

  04.11.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Egersund vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Eigersund kommune i Rogaland. Vindkraftverket vil gi omtrent 240 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som