Finn aktuelt

Viser 241-260 av 23693 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nå fjernes 350-kronersgrensen ved handel fra utlandet

  13.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Import av varer med verdi under 350 kroner har hittil vært fritatt for merverdiavgift, særavgifter og toll. Snart må du betale avgifter fra første krone når du kjøper varer fra en utenlandsk nettbutikk.

 • Sterk oppslutning om EØS-midlene

  13.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdning til EØS-midlene. Den viser at flere kjenner til og er positive til EØS-midlene.

 • Statsministerens program veke 51

  13.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Norge betydelig bidragsyter i verdens største spleiselag for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling

  13.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Påfyllingsforhandlingene av Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA) og Afrikabankens afrikafond er nå ferdige. Til IDA bidrar Norge med over tre milliarder kroner for perioden 2020-2022. Til Afrikafondet bidrar Norge med drøyt to

 • Norge i bresjen for å dele digitale goder

  13.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge skal i hele sin utviklingspolitikk arbeide for å sikre at utviklingslandene får ta del i de mulighetene innovasjon og ny teknologi gir. Med digitale verktøy og målrettet politikk kan flere av de svakeste og sårbare nås.

 • Forslag til ny bioteknologilov: Enklere å forske og bruke nye metoder

  13.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det skal bli enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Regjeringen foreslår 16 endringer i bioteknologiloven.

 • Ny lov skal gi mer bredbånd for pengene

  13.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Raske og gode bredbåndsnett i hele landet er en viktig del av den digitale grunnmuren i Norge. Vi legger nå til rette for at utbyggingen kan gå enda raskere ved at bredbåndsaktørene med loven i hånd kan få tilgang til master og rør som allerede

 • Ny ekspedisjonssjef i Lovavdelingen

  13.12.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Advokat Ketil Bøe Moen ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Nå blir det enklere å inkludere i staten

  13.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag endret reglene for ansettelser i staten. Nå blir det enklere for statlige virksomheter å rekruttere personer i målgruppen for regjeringens inkluderingsdugnad.

 • 103,7 millioner kroner til Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen)

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i dag tildelt Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) 103,7 millioner kroner i forskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS.

 • Tilskudd til Stiftelsen Antidoping Norge for 2020

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Stiftelsen Antidoping Norge fikk i dag tildelt 38 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping. Dette er økning på 1,45 millioner kroner fra forrige tildeling. Dette viser regjeringens tydelige prioritering av antidopingarbeidet innenfor

 • Nye regler om Kringkastingsrådet og tilgjengeliggjøring av tv-program

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Fra 1. januar 2020 fastsettes det endringer i kringkastingsforskriften om Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring av tv-program for personer med funksjonsnedsettelse, forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester, sponsoridentifisering og presentasjon av

 • 730 millioner kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag tildelt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 730 millioner kroner i spillemidler for 2020. Dette er en økning på 14 millioner kroner fra 2020.

 • Komponist Lars Petter Hagen ny rådsleder i Kulturrådet

  13.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det er i statsråd i dag oppnevnt ny rådsleder, medlemmer og vara til Norsk kulturråd for perioden 2020 til 2023. Komponist Lars Petter Hagen er ny rådsleder. Daglig leder for Scenekunst Sør Peder Horgen og komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi er nye

 • Eigarskapsforvaltinga av Mantena AS blir frå neste år overført til Nærings- og fiskeridepartementet

  13.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa har i dag vedtatt å overføre eigarskapsforvaltinga av det heilstatlege togvedlikehaldsselskapet Mantena frå Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), med verknad frå 1. januar 2020. Overføringa er i tråd med

 • Milliarder i verdiskaping fra norsk romnæring

  13.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og nå legger regjeringen frem en ny stortingsmelding om norsk romvirksomhet.

 • Regjeringen vil stanse ulovlig trafikkopplæring

  13.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det skal være trygt å ferdes i trafikken, og vi skal kunne føle oss trygge på at de bilistene vi møter har fått en god og grundig opplæring. Derfor foreslår vi å endre regelverket både for å heve kvaliteten i føreropplæringen og for å stanse de

 • Ikrafttredelse av bestemmelse i verdipapirhandelloven og forskriftsendringer

  13.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften i tilknytning til MiFID II og MiFIR settes i kraft fra 1. januar 2020.

 • Regjeringen legger frem forslag til ny revisorlov

  13.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny revisorlov. Lovforslaget skal bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge og gi en moderne revisjonsregulering som er i samsvar med EØS-retten.

 • 95 millioner til utslippsfrie løsninger

  13.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fire prosjekter får støtte til å utvikle hydrogenbaserte løsninger innen transport og bygg- og anleggsvirksomhet.

Til toppen