Finn aktuelt

Viser 241-260 av 26083 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Midlertidige fraværsregler er fastsatt

  26.08.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fra og med mandag 24. august og ut oktober slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt. Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

 • Forlenger midlertidige takstendringer

  25.08.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for fastleger og andre behandlere. Det skal bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. Nå forlenges endringene.

 • Elisabeth Grieg nytt styremedlem i Talent Norge

  25.08.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Under ekstraordinær generalforsamling i Talent Norge i dag ble Elisabeth Grieg oppnevnt som nytt styremedlem.

 • Politiberedskapen blir styrket ut 2020

  25.08.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  De 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen vil bli opprettholdt ut året.

 • Fjellstyrene er 100 år

  25.08.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge omfatter til sammen 26.6 millioner dekar. Fjellstyrene i Norge er tillagt administrasjonen av bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenningene. I hovedtrekk omfatter dette jordbrukstilknyttede

 • Høyeste karaktersnitt noensinne for årets tiendeklassinger

  25.08.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Årets avgangselever på ungdomsskolen fikk i gjennomsnitt 43,2 grunnskolepoeng. Dette er mer enn ett poeng høyere enn i fjor. Avlyste eksamener er en del av forklaringen.

 • Finansministeren: Glad for en rask løsning

  24.08.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Norges Bank har i dag orientert Finansdepartementet om at Nicolai Tangen vil avvikle sitt eierskap i AKO Capital LLP. Utbytte- og stemmerettighetene vil bli overført til AKO Foundation. Tangen vil også endre forvaltningen av sine personlige

 • Samferdselsminister Hareide: – Bygging av ny E18 Lysaker – Ramstadsletta snart i gang, og klart for Fornebubanen

  24.08.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - I dag vil jeg gi honnør til de som har tatt ansvar for å sikre sine innbyggere bedre kollektivtrafikk, byutvikling og et bedre tilbud til syklende. Med garanti på plass fra Viken og Bærum er bygging av ny E18 snart i gang, samtidig som

 • 2 000 studentbustadar frå sør til nord skal oppgraderast

  24.08.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Åtte studentsamskipnader har fått til saman 250 millionar kroner til å oppgradera over 2 000 studentbustadar. - Dette er ei kjempenyheit for både studentar og byggebransjen. Bustadane blir meir moderne samstundes som vi held hjula i gong over heile

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helse- og omsorgsministeren

  24.08.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse i morgon, tysdag 25. august klokka 1400, med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Gjennomføring av kutt i oljeproduksjonen på norsk sokkel i juli

  24.08.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  For å bidra til raskere stablisering av råoljemarkedet etter de omfattende globale smitteverntiltakene knyttet til Covid-19-pandemien, besluttet norske myndigheter å gjennomføre kutt i norsk råoljeproduksjon for perioden 1. juni 2020 til og med 31.

 • Fotballandskampen mellom Norge og Østerrike – regjeringen gir unntak i Covid-19-forskriften

  24.08.2020 Pressemelding Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen gir nødvendige unntak i Covid-19-forskriften og forskriften om innreiserestriksjoner slik at landskampen i fotball mellom Norge og Østerrike 4. september kan gå som planlagt.

 • Bransjestandarder på kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

  24.08.2020 Nyhet Kulturdepartementet

  Henvendelser om bransjestandarder på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Kinas utenriksminister besøker Norge

  24.08.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norge torsdag 27. august. Besøket er del av en rundreise til flere europeiske land. Bekjempelse av koronaviruset, arbeidet i Sikkerhetsrådet, multilateralt arbeid og menneskerettigheter vil være viktige tema på

 • Regjeringen vil ha grønnere skipsfart

  24.08.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen lanserer en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og en låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Ordningene skal stimulere til grønn flåtefornyelse og reduserte klimagassutslipp fra norsk skipsfart.

 • Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby besøker Trondheim tysdag 25.august

  24.08.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Mange elevar byrjar i vidaregåande opplæring utan dei faglege føresetnadene dei treng for å fullføre. Og talet på elevar som har psykiske vanskar aukar. Det er også ei utfordring at fagopplæringa ikkje dekker behova til arbeidslivet godt nok. På

 • Færre mobbesaker meldt inn til fylkesmennene

  24.08.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I vår ble det meldt inn 590 saker til fylkesmennene. Dette er færre enn høsten 2019, da det kom inn 731 saker. Nedgangen kan skyldes koronautbruddet. - Jobben med å bekjempe mobbing kan ikke stoppe selv om vi har en pandemi. Både små og store må

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med finansministeren og sentralbanksjefen

  21.08.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner (H) og leder av hovedstyret i Norges Bank, sentralbanksjef Øystein Olsen, møter pressen i forbindelse med ansettelse av leder for NBIM.

 • Fortsatt strenge regler for kystcruise langs norskekysten

  21.08.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Etter at regjeringen 3. august midlertidig strammet inn muligheten for kystcruise og cruise rundt Svalbard, har regjeringen nå vedtatt fortsatt strenge regler for kystcruise. Disse vil i første omgang vare til 1. november. Reglene medfører at norske

 • Næringsminister Iselin Nybø besøker Sogndal og Årdal 24. og 25. august

  21.08.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Mandag 24. og tirsdag 25. august møter næringsministeren reiseliv i Sogndal og besøker Campus Sogndal og Hydro i Øvre Årdal.