Finn aktuelt

Viser 261-280 av 23726 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021

  17.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den 17, desember gjennomførte Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) oppstartsmøtet til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2020/2021.

 • Ny rapport om innkjøpspriser i dagligvaremarkedet

  17.12.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Det er flere årsaker til forskjellene i innkjøpspriser i dagligvaremarkedet, viser en ny rapport fra Menon Economics. Det er usikkert hva som er de viktigste årsakene, men store innkjøpsvolum er ikke en tilstrekkelig forklaring.

 • Ny rapport om struktur og innhold i videregående opplæring: Videregående opplæring må fornyes

  17.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Liedutvalget har undersøkt hvor godt dagens videregående opplæring forbereder elever til studier og jobb. - Denne rapporten viser at det er behov for å fornye videregående opplæring. I dag har mange elever store kunnskapshull fra grunnskolen, og

 • Forlenger levetiden for Balder og Ringhorne

  17.12.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I dag mottok Olje- og energidepartementet en endret plan for utbygging og drift (endret PUD) for oljefeltene Balder og Ringhorne i Nordsjøen. Planen innebærer økt utvinning og forlenget levetid for begge feltene. Selve prosjektet har fått navnet

 • Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild for 2020

  17.12.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I kyststatsforhandlingane om norsk vårgytande sild (nvg) blei det 24. oktober inngått ein avtale om ein totalkvote (TAC) på 525.594 tonn. Dette er i samsvar med forvaltningsplanen som er vedteken, og i tråd med rådgjevinga frå det internasjonale

 • Gir 135 millioner for å gjøre forskningsresultater om til bedrifter

  17.12.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Veien fra lovende forskningsresultat til markedet kan være lang og risikofylt. Med disse pengene kan forskerne videreutvikle produktene sine, slik at de kan bli kommersielle suksesser.

 • Ordningen med primærhelseteam utvides med fire nye legekontorer

  16.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging. Nå får fire nye legekontor tilbud om å bli med i ordningen.

 • Billigare ferje for personar, lag og organisasjonar

  16.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa ønsker å gjere det så enkelt som mogleg å ferdast i trafikken. No sørger vi for at idrettslag og organisasjonar får rabattar på ferjer, sjølv om dei nyttar fleire køyretøy. På den måten aukar vi fleksibiliteten for personar, lag og

 • Bente Odlo utnevnt til ekspedisjonssjef i Avdeling for matpolitikk i Landbruks- og matdepartementet

  16.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bente Odlo, ble i statsråd fredag 13. desember, utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Landbruks og matdepartementet. Odlo skal lede avdeling for matpolitikk.

 • Bollestad møtte reindriftsstyret

  16.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har hatt sitt første møte med Reindriftsstyret 12. desember. Nytt Reindriftsstyre ble oppnevnt i juni 2019.

 • Høring om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere i mottak

  16.12.2019 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak. Forslaget innebærer en regulering av UDIs

 • Forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger

  16.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har fastsatt ny forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger for å gjennomføre EØS-regler om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2020.

 • Ledig stilling som Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet

  16.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet utlyser ledig stilling som Departementsråd. Søknadsfrist er satt til 31. januar 2020.

 • Endringer i mandatet for SPN

  16.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har vedtatt endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Endringene innebærer at resultater i forvaltningen skal legges frem halvårlig.

 • Erik Ulfsby held fram som styreleiar for Språkrådet

  16.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnemnt nye medlemmer til styret for Språkrådet for perioden 2020-2023. Erik Ulfsby har takka ja til å fortsetje som styreleiar.

 • Disse kjemper om bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  16.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En grønn gjødselprodusent, en teater- og aktivitetsgård og et produktivt ektepar kjemper om å vinne årets nasjonale bedriftsutviklingspris i landbruket og pengepremien på 250 000 kroner.

 • Utredning om inntektsfordeling mellom helseregionene

  16.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte våren 2018 et utvalg som skal gjennomgå kriteriene for inntektsfordelingen mellom de fire helseregionene. Arbeidet har vært ledet av professor Jon Magnussen, og utvalget la i dag frem sin NOU. Utvalget foreslår justeringer av

 • Rapport om bergingsoperasjonen rundt KNM Helge Ingstad

  16.12.2019 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Stortinget ba tidligere i år regjeringen sette i gang en ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsoperasjonen etter fregattulykken 8. november 2018. Forsvarsdepartementet ba PricewaterhouseCoopers (PwC) om å gjennomføre den uavhengige

 • Etablering av forprosjekt for testfasiliteter på Fiskebøl

  16.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å etablere et forprosjekt for testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl. - Dette betyr flere arbeidsplasser, en styrking av kompetansemiljøene og mer verdiskaping i regionen Vesterålen og Lofoten, sier

 • Godkjenner næringsområde på Smedstua i Sørum

  16.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplanen for Smedstua næringsområde i Sørum kommune. Området ligger nær E6, hvor kommunen har vurdert at det er behov for nye næringsarealer.

Til toppen