Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Akuttberedskap i barnevernet i 83 prosent av kommunene

83 prosent av landets kommuner har nå etablert akuttberedskap i barnevernstjenesten. Regjeringen er godt fornøyd med at en så stor andel av landet nå har dette på plass, men understreker at de kommunene som fremdeles ikke har akuttberedskap, må få det opprettet snarest.

Saken er oppdatert 18.01.19 med tall for hele landet. 

Regjeringen har satt et tydelig mål om at alle landets kommuner skal ha en forsvarlig akuttberedskap i barnevernstjenesten. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ga i fjor fylkesmennene i oppdrag å innhente rapport på status for akuttberedskap fra alle landets kommuner. Fylkesmennenes oversikt viser at 83 prosent av landets barneverntjenester har etablert en akuttberedskap, per 1.1.2019.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland roser de kommunene som nå har fått opprettet akuttberedskap:

– Vi har hatt trykk på at akuttberedskapen innen barnevernet må styrkes. Denne oversikten viser en tydelig forbedring fra tidligere år, hvor undersøkelser har vist at kun 50 prosent av kommunene har hatt akuttberedskap. Jeg vil gi honnør til de kommunene som nå har fått denne viktige beredskapen på plass, sier Helleland.

Statsråden er helt tydelig på at de kommunene som fremdeles ikke har akuttberedskap på plass, må opprette en slik beredskap snarlig:

– Heldigvis har flere av fylkene med manglende beredskap orientert om planer for å få dette på plass snarlig, og det vil vi følge nøye med på. Vi forventer at alle landets kommuner har akuttberedskapen i barnevernstjenesten i orden, og vil foreslå dette som et krav i ny barnevernslov, sier Helleland.

Oversikten over antall kommuner som oppgir at de har akuttberedskap, sier lite om kvaliteten i tilbudet. Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet vil nå følge opp kommunene med en spørreundersøkelse om innholdet og kvaliteten i tjenesten. Det er viktig å sikre at tilbudet er forsvarlig i hele landet, understreker statsråden:

– God akuttberedskap krever ansatte som raskt kan vurdere alvorlighetsgraden i kritiske situasjonen og hvilke tiltak som er det beste for barna. Ikke minst er det avgjørende at situasjoner blir løst på en skånsom måte, uten at belastningene blir unødig store for barna og foreldrene, sier Helleland.

Oversikt over kommuner med og uten akuttberedskap

Fylke

Antall kommuner

Antall kommuner med akuttberedskap 1.1.2019

Antall kommuner uten akuttberedskap 1.1.2019

Rogaland

26

21

5

Agder

25

25

0

Trøndelag

51

51

0

Telemark

18

18

0

Nordland

44

34

10

Troms

25

23

2

Finmark

19

15

4

Buskerud

21

21

0

Hedmark

22

17

5

Hordaland

33

12

21

Møre og Romsdal

35

28

7

Oppland

26

20

6

Akershus

22

22

0

Oslo

1

1

0

Sogn og Fjordane

26

24

2

Vestfold

9

9

0

Østfold

18

18

0

Totalt

420

359

62

 

Til toppen