Aldri vært snakk om å legge ned Røros lufthavn

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i Arbeidets Rett, 21. oktober 2015.

Røros lufthavn er viktig for Røros-regionen. Det har regjeringen lagt til grunn for vår flyplasspolitikk. Jeg registrerer at enkelte har hevdet at fremtiden til flyplassen er i fare, og derfor gjorde temaet til en valgkampsak. La meg bare slå fast - det er en frykt uten grunnlag. Regjeringen har lagt til grunn at vi skal ha et godt transporttilbud over hele landet. Da Avinor i mai la frem sin utredning om kortbaneflyplasser, konkluderte de at ingen skulle legges ned fordi det ville være brudd på regjeringens overordnede tilnærming. Vi har altså ikke på noe tidspunkt diskutert å legge ned Røros Lufthavn. Vi har vært tydelig på at staten fortsatt skal kjøpe flyruter til Røros, og at man skal etterleve strenge sikkerhetskrav. Naturlig nok. 

Jeg er derfor litt forundret over debatten i kjølvannet av "Burson-Marsteller"-saken. Ifølge mediene hevdes det i rapporten at kortbanenettet blir nedprioritert, mens milliardene går til vei, jernbane og store flyplasser. Det er riktig at dagens regjering har en kraftig vekst i satsingen på både vei og jernbane. For første gang på tiår reduseres forfallet, og samtidig igangsettes en rekke nye prosjekter. Det er derimot feil at dette skjer på bekostning av kortbanenettet. Fra dagens regjeringen er det ikke skrinlagt eller utsatt planlagte investeringer på lokale flyplasser. Det vil derfor være interessant å lese Burson-Marstellers begrunnelse eller analyse når rapporten deres offentliggjøres. 

Det er selvsagt opp til næringsliv og kommunen å beslutte om man vil hyre inn konsulenter som skal lage utredninger eller PR-strategier for ulike saker. La meg likevel gjøre det klart at slike dokument er unødvendige dersom man ønsker å møte oss i Samferdselsdepartementet. Det er faktisk raskere, enklere og billigere å ta en telefon eller sende en e-post. Og jeg tror vi kommer lengst dersom vi møter hverandre med åpne kort, fremfor å konstruere konflikter gjennom media.