Historisk arkiv

Allmenngjøring i renholdsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Tariffnemnda har 21. juni 2011 fattet vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for Renholdsbedrifter. Allmenngjøringsforskriften vil tre i kraft 1. september 2011.

Tariffnemnda har 21. juni 2011 fattet vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter. Allmenngjøringsforskriften vil tre i kraft
1. september 2011.

Det var enighet i Tariffnemnda om at grunnlaget for å allmenngjøre var oppfylt. NHOs representant i nemnda dissenterte imidlertid når det gjaldt lønnsnivået, mens LOs representant dissenterte når det gjaldt forskriftens omfangsbestemmelse.

Mer informasjon:

  • Høring om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter
  • Vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter
  • Til toppen