Andreas Bjelland Eriksen er ny statssekretær i Olje- og energidepartementet

Eriksen kommer fra Statsministerens kontor (SMK), der han har vært statssekretær siden 14. oktober 2021.

Bilde av statssekretær Andreas Bjelland Eriksen
Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen ved SMK skal vikariere som statssekretær i Olje- og energidepartementet 1. august - 15. november 2022. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Han skal være vikar som statssekretær for olje- og energiminister Terje Aasland fra og med 1. august til og med 15. november, mens statssekretær Amund Vik har foreldrepermisjon.

Andreas Bjelland Eriksen (f. 1992) kommer fra Stavanger og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi (2012-2017), og har også studert 1.-3. avdeling jus ved Universitetet i Oslo.

Eriksen har bl.a. vært førstekonsulent/rådgiver hos Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE (2017-2020) og politisk rådgiver for Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2020 til han ble utnevnt til statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre på SMK 14. oktober 2021.

Av politisk erfaring har han tidligere vært leder av AUF i Rogaland (2010-2012), sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom (2012-2013), styremedlem i Rogaland Arbeiderparti (2010-2015) og fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Rogaland (2011-2019).