Annonserte norske bidrag i møte med NATOs generalsekretær

Norge vil stille med stabspersonell til NATOs nye kommando- og kontrollenheter i Estland og Latvia samt tilbud om å stille stabspersonell til hovedkvarteret i Polen. Det sa statsminister Erna Solberg da hun i dag møtte Jens Stoltenberg på hans første offisielle besøk til Norge som NATOs generalsekretær.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og arbeidet med å styrke NATOs forsvarsevne stod i fokus i samtalen mellom Solberg og Stoltenberg.

- NATO er bærebjelken i norsk og alliert sikkerhet. Møtet med NATOs generalsekretær ga oss en god anledning til å drøfte viktige utviklingstrekk i alliansen frem mot neste års toppmøte i Warszawa, sier statsministeren.

Sender stabspersonell
Erna Solberg annonserte i dag at Norge sender stabspersonell til NATOs beroligelsestiltak i Baltikum og Polen. 

- Norge vil stille med stabspersonell til NATOs nye kommando- og kontrollenheter som skal etableres i våre østlige allierte land. De norske bidragene skal gå til Estland og Latvia. I tillegg har Norge tilbudt å stille med stabspersonell til det flernasjonale hovedkvarteret i Polen, sier statsminister Erna Solberg.

Norge ønsker å være en aktiv bidragsyter til arbeidet med å styrke NATOs forsvarsevne, og har det siste året bidratt betydelig til alliansens beroligende og avskrekkende tiltak i Baltikum og Polen. Norske styrker deltar blant annet i NATOs nye hurtigreaksjonsstyrke, og norsk personell vil være involvert i diverse trenings- og øvelsesaktivitet i alliert regi.

Samtidig med at NATO styrker evnen til kollektivt forsvar og avskrekking, løser alliansen også andre oppdrag. Statsministeren og generalsekretæren drøftet blant annet hvordan NATO kan styrke sitt samarbeid med partnerland og -organisasjoner. I tillegg diskuterte de hvordan de best kan støtte opp om NATOs forsvars- og sikkerhetssektorreform.

Til toppen