Ansvarsfordeling i Jonas Gahr Støres regjering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00.

Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Den har følgende sammensetning:

Statsminister
Jonas Gahr Støre (Ap)

Finansminister
Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp)

Arbeids- og inkluderingsminister
Hadia Tajik (Ap) skal i tillegg til styret av Arbeids- og sosialdepartementet overta styret av Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister
Ola Borten Moe (Sp) skal ha ansvaret for regjeringens politikk knyttet til forskning, høyere utdanning, fagskoler, generell kompetansepolitikk og utdanningsstøtte i Kunnskapsdepartementet.

Fiskeri- og havminister
Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) skal ha ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken.

Utviklingsminister
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) skal ha ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet.

Utenriksminister
Anniken Scharning Huitfeldt (Ap) overtar styret av Utenriksdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Forsvarsminister
Odd Roger Enoksen (Sp)

Klima- og miljøminister
Espen Barth Eide (Ap)

Barne- og familieminister
Kjersti Toppe (Sp)

Kommunal- og distriktsminister
Bjørn Arild Gram (Sp)

Samferdselsminister
Jon-Ivar Nygård (Ap)

Olje- og energiminister
Marte Mjøs Persen (Ap)

Helse- og omsorgsminister
Ingvild Kjerkol (Ap)

Kultur- og likestillingsminister
Anette Trettebergstuen (Ap)

Næringsminister
Jan Christian Vestre (Ap) overtar styret av Nærings- og fiskeridepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Bjørnar Selnes Skjæran.

Kunnskapsminister
Tonje Brenna (Ap) overtar styret av Kunnskapsdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Ola Borten Moe.

Landbruks- og matminister
Sandra Konstance Nygård Borch (Sp)

Justis- og beredskapsminister
Emilie Enger Mehl (Sp)