Åpent fag- og innspillsmøte om elektronisk stemming

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til et åpent fag- og innspillsmøte om elektronisk stemming.

En mobiltelefon med en illustrasjon av en valgurne på skjermen
Foto: iStock/KDD

Tid og sted

Dato: 6. desember 2023 kl. 12.00-15.00
Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Oslo
Påmeldingsfrist: 30. november 2023

Fag- og innspillsmøtet er en del av departementets oppfølging av valglovutvalgets utredning, og går inn i arbeidet med å utrede om og eventuelt hvordan elektronisk stemming bør tas i bruk i norske valg. På møtet vil kunnskapsinnhentingen om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning bli presentert, og ulike temaer som er viktige å vurdere vil bli diskutert.

Ulike brukergrupper, sikkerhetsmyndigheter, fagmiljøer og andre interesserte vil få mulighet til å gi sine innspill til det videre arbeidet med elektronisk stemming. Møtet skal styrke kunnskapsgrunnlaget og gi innspill til departementets videre arbeid.

Deltakelse er gratis og inkluderer enkel lunsj i forkant av møtet fra 11.30, samt en enkel pauseservering. Eventuelle reisekostnader må dekkes selv. Møtet strømmes ikke.

Skriftlige innspill kan sendes på forhånd. Disse vil deles med møteleder slik at innspillene kan bli drøftet i panelsamtalene. Skriftlige innspill kan sendes på e-post til seniorrådgiver Øyvind Kind Robertsen, oyro@kdd.dep.no. Skriftlige innspill vil bli journalført og kan bli gitt innsyn i.

Møtet ledes av Jette Christensen, statsviter og skribent, tidligere leder og nå medlem av Riksvalgstyret.

Velkommen og formål med møtet

Siri Dolven, avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet

Valglovutvalgets vurderinger om elektronisk stemming

Ørnulf Røhnebæk, lagdommer i Eidsivating lagmannsrett, leder av valglovutvalget og leder av Riksvalgstyret

Presentasjon av kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning

Oslo Economics og Norsk Regnesentral

Panelsamtale om ivaretakelse av grunnleggende demokratiske prinsipper ved elektronisk stemming

Panelet består av:

  • Signe Bock Segaard, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning
  • Ørnulf Røhnebæk, lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett, leder av valglovutvalget og leder i Riksvalgstyret

Panelsamtale om sikkerhet ved elektronisk stemming

Panelet består av:

  • Sigurd Eskeland, seniorforsker ved Norsk Regnesentral
  • Roar Thon, fagdirektør ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Janne Hagen, spesialrådgiver ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat, førsteamanuensis II ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og medlem av valglovutvalget
  • Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt

Panelsamtale om tilgjengelighet og elektronisk stemming

Panelet består av:

  • Eirik Nøren Stenersen, Senior Manager i Oslo Economics
  • Signe Bock Segaard, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning
  • Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og medlem av valglovutvalget
  • Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund

Innspill til departementets videre arbeid

Åpning for korte innlegg med innspill til departementets videre arbeid med elektronisk stemming. Taletiden vil bli begrenset hvis det er nødvendig for at alle skal få komme til orde.

Oppsummering og avslutning

Siri Dolven, avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet