Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics og Norsk Regnesentral gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning.

Kunnskapsinnhentingen er en del av departementets oppfølging av utredningen fra valglovutvalget. Kunnskapsinnhentingen omfatter ulike løsninger for elektronisk stemming som kan benyttes enten i valglokaler eller til å stemme over internett ved valg til folkevalgte forsamlinger.

Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning (pdf)