Åpner for fiske med passive redskap innenfor fjordlinjene

Fiskeri- og kystdepartementet åpner for at fartøy over 15 meter kan fiske med passive redskap innenfor fjordlinjene, i fiske etter andre fiskeslag enn torsk.

Det åpnes nå for at fartøy over 15 meter kan fiske med garn, line og juksa innenfor fjordlinjene, i fiske etter andre fiskeslag enn torsk. Dette gjelder alle områder og fram til 31. mars 2014, som de andre unntakene som er gjort fra fjordlinjene.

– I praksis vil dette innebære at eldre kystfartøy som fisker med passive redskap kan videreføre sitt kystnære fiske, noe som sannsynligvis også vil styrke fiskeriene i sjøsamiske områder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kysttorskvernet og snurrevadforbudet innenfor fjordlinjene videreføres. Det samme gjelder de særlige reglene for autoline-fiske.

Til toppen