Åpner for mer publikum

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Nå åpnes det for 1 500 personer innendørs og 3 000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Åpninga gjelder for arrangementer med faste tilviste plasser.

Pressemeldingen er oppdatert 21. januar med en presisering. Endring er markert med kursiv i teksten.

– Økninga i antallsbegrensninga er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sier Trettebergstuen.

Klokka 12 i morgen, fredag, kan det på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser være inntil 1 500 personer. Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ved utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3 000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ny vurdering i starten av februar

I starten av februar vil regjeringa komme tilbake med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, fortsetter statsråden.

Mange arrangører har etter hvert opparbeidet seg betydelig kompetanse på smittevern.

– Vi skal ta profesjonelle aktører og arrangørsektoren på alvor, og vi vil oppfordre partene og arrangørbransjen til å utvikle forslag til nye anbefalinger, standarder og antallsbegrensninger, sier Trettebergstuen.

Nye regler gjelder fra 21. januar

De nye reglene trer i kraft fra kl. 12.00 fredag 21. januar og gjelder inntil videre.

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 1 500 personer. Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

  • Inntil 3 000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. 
  • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
  • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.