Åpnet Desemberkonferansen i Kristiansund

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet torsdag den årlige Desemberkonferansen i Kristiansund. Konferansen er en samlingsplass for petroleumsnæringen på Nordvestlandet og i Midt-Norge. Temaet for årets konferanse er "Ut av stormen".

I sitt innlegg pekte statsråden på at til tross for dagens situasjon i petroleumsindustrien, vil norsk olje- og gassindustri være den viktigste næringen i Norge i overskuelig fremtid.

 - "Ut av stormen" mener jeg er en god tittel på denne konferansen. Alle som har bodd langs kysten vet det i blant kan blåse opp til storm i kastene. Mange i næringen opplever at det stormer nå. Jeg er imidlertid sikker på at næringen vil komme styrket ut av dagens situasjon. Vi vet at dette er en syklisk næring, og vi vet at industrien er både robust og tilpasningsdyktig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I innlegget pekte Lien også på betydningen av norsk gass. Både som et viktig bidrag til europeisk energiforsyning, men også som et virkemiddel for å redusere utslippene av CO2.

 - Norge eksporterer store mengder gass til Europa. Denne gassen er svært viktig for den europeiske energiforsyningen. Samtidig vet vi at kullkraft fremdeles er svært utbredt i den europeiske energimiksen. Hvis vi kan erstatte kullet med gass vil vi halvere utslippene fra denne energiproduksjonen, sier olje- og energiminister Lien.desemberkonferansen

(Olje- og energiminister Tord Lien i debatt med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fra Norsk Olje og Gass og Erik Haugane fra OKEA. Foto: HSI/OED)