Appell i fakkeltog for forfulgte religiøse

Utenriksminister Børge Brendes appell i Oslo Domkirke under fakkeltoget for forfulgte religiøse.

 • Det er flott å se at så mange mennesker står opp for forfulgte religiøse en kald torsdagskveld i november.
 • Her i en opplyst og vakker domkirke, med et fakkeltog foran oss, har vi en anledning til refleksjon.
 • Tro er viktig for mange – i Norge, og i resten av verden.
 • Men tre fjerdedeler av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfriheten begrenses.
 • Dette er et betydelig menneskerettighetsproblem.
 • Det er noe vi tar på høyeste alvor.
 • I år retter dere oppmerksomheten mot retten til å skifte tro.
 • Dette er en rett som er beskyttet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
 • Men det at den er beskyttet av en konvensjon, betyr ikke at retten til å skifte tro er sikret i praksis.
 • Fordi når tro er følsomt og viktig for så mange, så betyr det også at tro åpner for vanskelige spørsmål.
 • Spørsmål som kan splitte familier.
 • For i mange deler av verden kan det å forlate barnetroen oppfattes som et svik mot familiens ære. Resultatet kan være utstøtelse fra familie og lokalsamfunn.
 • 25 land har lover som kriminaliserer det å forlate sin tro.
 • Norge har tatt opp enkeltsaker knyttet til religiøse minoriteter og religionsfrihet.
 • Dette er viktig for enkeltmennesket det gjelder.
 • Men vi tar også opp dette spørsmålet på bredere basis.
 • Fordi det er viktig som et utrykk for et prinsipielt syn på menneskerettigheter.
 • For retten til å skifte tro er universell. Den skal og må gjelde for alle.
 • Jeg setter derfor pris på de utfordringene dere gir meg i oppropet.
 • De er krevende.
 • De er noe å strekke seg etter.
 • De forplikter.
 • Som dere vet er regjeringens engasjement sterkt.
 • I UD jobber vi langsiktig med tros- og livssynsfrihet.
 • Noe av det viktigste vi gjør er å bringe religion inn i bredden av det utenriks- og utviklingspolitiske arbeidet.
 • Vårt minoritetsprosjekt arbeider fortsatt aktivt med å styrke kontakten mellom engasjerte miljøer her hjemme og utenrikstjenesten.
 • En ny spesialutsending er kommet på plass i høst.
 • Det møysommelige arbeidet med å videreutvikle det internasjonale nettverket pågår.
 • Vi arbeider aktivt for en bevisstgjøring av det internasjonale samfunn om tros- og livssynsfrihet.
 • Vi jobber strategisk med dette i FN og på andre internasjonale arenaer.
 • Spørsmålene er ofte oppe i dialogen med andre land.
 • Men alt det arbeidet vi gjør internasjonalt, springer fra det nasjonale engasjementet som finnes for tro og livssynsfrihet.
 • Så jeg vil takke dere for anledningen til å komme hit.
 • Takke for alt det arbeidet dere gjør, for den kunnskapen og det engasjementet dere har, og for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom året som gikk.
 • Vi trenger tro i arbeidet for en bedre verden.
 • Troen på at verden kan og vil bli bedre.
 • Mange, mange takk!

Se også deler av appellen på video

Til toppen