Årets fredspris til FNs matvareprogram

Nobelkomiteens leder Berit Reiss Andersen kunngjorde i dag at årets fredspris går til FNs matvareprogram - World Food Program (WFP).

WFP får prisen for deres innsats for å bekjempe sult, for deres bidrag til å bedre forholdene i konfliktområder, og for å være en drivende kraft i arbeidet med å forhindre at sult brukes som et våpen i krig og konflikt. Nobelkomiteen vektla betydningen av internasjonalt samarbeid, og hvor viktig det er å bekjempe sult for å unngå krig og konflikter. COVID19-pandemien har satt ytterligere press på matsikkerheten og da særlig for allerede utsatte grupper. WFP sin livreddende rolle under pandemien er noe av det som også vektlegges i begrunnelsen.

– Dette er en veldig gledelig nyhet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Prisen er en anerkjennelse av FNs arbeid med å bistå de mest sårbare i verden- de som rammes av sult på grunn av krig, konflikt, og naturkatastrofer. Antall sultrammede har økt de siste årene og utviklingen har gått i feil retning. Krisesituasjoner som COVID-19 viser enda tydeligere enn ellers hvor avgjørende matsikkerhet er. Retten til mat som en menneskerettighet er fundamentalt viktig for alle uansett hvor vi bor, og WFP bidrar til å trygge denne retten for mennesker som trenger det i hele verden.  Norske myndigheter støtter arbeidet mot sult gjennom regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Både handling i akutte situasjoner og planlegging av matsikkerhet og landbruksutvikling på lengre sikt er sentrale prioriteringer, avslutter Bollestad.