Årets trafikksikkerhetskommune 2016 skal kåres

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i dette arbeidet og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosessen med å kåre Årets trafikksikkerhetskommune 2016 er i gang.

Målet med prisen er å bedre trafikksikkerheten ved å inspirere til enda mer godt trafikksikkerhetsarbeid lokalt. Prisen for 2016 er på 1.000.000 kroner og skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid. Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skolevegene inngår.

Nominasjonsprosess
Samferdselsdepartementet sender nå ut invitasjon til alle landets fylkeskommuner og ber dem nominere en eller to kommuner som har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Statens vegvesen administrerer ordningen og utfører den videre nominasjonen. Det er Samferdselsdepartementet som tar den endelige beslutningen i samråd med Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Tidligere prisvinnere
Det er femte gang Samferdselsdepartementet deler ut prisen Årets trafikksikkerhetskommune. Prisen ble i 2015 tildelt Alta kommune, i 2014 Bodø kommune, i 2013 delt mellom kommunene Austrheim og Lindås, og i 2012 Nøtterøy kommune.


For flere opplysninger - se:

  • Se brev om konkurransen fra Samferdselsdepartementet til landets fylkeskommuner