Vil diskutere bruk av aske fra biobrensel med Norske Skog

Klima- og miljødepartementet vil vurdere ulike løsninger for å få fortgang i arbeidet med å utnytte aske fra biobrenselanlegg. Politisk ledelse i departementet inviterer derfor ledelsen i Norske Skog til et møte. Det er Norske Skog selv som har etterlyst nye bruksmuligheter.

Asken regnes etter dagens regelverk som avfall. Den kan for eksempel ikke nyttes til spredning i skog med mindre man har fått samtykke fra Miljødirektoratet.

–Norske Skog etterlyser tiltak som kan bedre lønnsomheten. Vi ønsker å bidra til dette, og inviterer til et møte for å få innspill om bedriftens behov. Klima- og miljødepartementet arbeider med å endre regelverket med sikte på at asken kan brukes på en hensiktsmessig måte med små konsekvenser for miljøet, sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

Ett mulig tiltak er å tillate at asken blir brukt til gjødsling av skog. Et annet er å bruke den som fyllmasse. Slik bruk av aske er ikke tillatt i dag. Med nye bruksmuligheter kan aske gå fra å være en utgift til å bli en inntekt for bedriften. Begge deler vil imidlertid kunne ta noe tid fordi det er miljøkonsekvenser som må utredes først. Klima- og miljødepartementet vil derfor også vurdere innspill fra Norske Skog til tiltak som kan iverksettes på kort sikt. 

 –Askegjødsling kan være positivt i klimasammenheng fordi det vil bidra til økt vekst i skogen, men vi må sikre at vi har nok kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil ha for naturmangfold og forurensing. Vi vil i tillegg vurdere et eget oppdrag til Miljødirektoratet om askeavfall kan brukes som fyllmasse. Jeg håper på et konstruktivt møte med ledelsen i Norske Skog om hvordan dette kan løses, sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

Til toppen