Ayhan på maritimt FN-toppmøte

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Dilek Ayhan deltar på generalforsamlingen til FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i London.

IMOs generalsekretær Koji Sekimizu og statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og handelsdepartmentet. (NHD)

Ayhan holdt i dag Norges åpningsinnlegg. Denne uken er det valg til IMO council, hvor Norge er kandidat. Norge har vært medlem av IMO Council siden 1958. Valget avholdes fredag.

Ayhan møtte også IMOs generalsekretær Koji Sekimizu. I dette motet overleverte hun Norges ratifikasjonsdokument til Athen protokollen 2002. Protokollen innfører regler om forsikringsplikt og økte ansvarsgrenser ved ulykker som rammer passasjerer. Protokollen trer i kraft neste vår

- Dette er en vesentlig styrking av passasjerenes rettigheter ved en skipsulykke sier statssekretær Dilek Ayhan.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) er FNs organ for regulering av internasjonal sjøfart. Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner og IMO derfor svært viktig for Norge.