Vis heile kalenderen

26.04.2016

 • Utanriksministeren er i Stortinget

  Børge Brende| regjeringen.no

  Sted: Stortinget

  Utanriksminister Børge Brende er i Stortinget i samband med handsaminga av mellom anna tre stortingsmeldingar.

  Meldingane er Meld. St. 35 (2014-2015) Sammen om jobben. Næringsutvikling i utviklingssamarbeidet, Meld. St. 37 (2014-2015) Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken, Meld. St. 8 (2015-2016) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid og innstilling frå Kontroll- og konstitusjonskomiteen om avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.