Bedre informasjon til innvandrerbefolkningen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til frivillige organisasjoner for å nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen.

– Regjeringen ønsker å sikre målrettede informasjonstiltak for å nå hele befolkningen. Innsatsen til frivillige organisasjoner har under hele pandemien vært svært viktig for å nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen. Frivillige organisasjoner har en enorm kraft, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Både ekspertgrupper, forskere og Koronakommisjonen trekker frem innsatsen til frivilligheten under pandemien. Frivillige organisasjoner kommuniserer på andre måter og gjennom andre kanaler enn det offentlige myndigheter gjør.

– For at informasjon skal bli oppfattet og etterlevd, er det viktig at den blir formidlet av personer som har tillit i aktuelle grupper, det gjelder ikke minst informasjon om vaksinering. Det er derfor viktig å få bistand fra ressurspersoner i lokalmiljøene, sier arbeids- og inkluderingsministeren. Samtidig er det viktig at det er informasjon fra myndighetene som blir formidlet.

Organisasjonene, og ressurspersoner knyttet til dem, har fungert som viktige brobyggere i arbeidet med å bekjempe pandemien. Det har blant annet vært et stort engasjement og mye kreativitet blant lokale innvandrerorganisasjoner, trossamfunn og folk med innvandrerbakgrunn for å bidra til å redusere smitte og øke vaksinasjonsgraden.

I 2020 og 2021 er det bevilget til sammen 66,6 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til frivillige organisasjoner. Tilskuddet har vært benyttet til informasjonstiltak om pandemien rettet mot innvandrerbefolkningen. I 2021 har IMDi innvilget tilskudd til mer enn 140 organisasjoner over hele landet.

Personer med innvandrerbakgrunn har under hele pandemien vært overrepresentert blant dem med påvist smitte og covid-19-relaterte sykehusinnleggelser. Det er lavere vaksineringsgrad i deler av innvandrerbefolkningen, særlig personer født i Polen, Romania, Latvia og Litauen. I snitt er 91 prosent av hele befolkningen vaksinert mot 68 prosent blant utenlandsfødte.