Bedre kontroll med hvem som kommer til Norge

Regjeringen fremmet fredag 6. mars forslag til endringer i utlendingsloven knyttet til implementeringen av ny Eurodac-forordning i norsk rett. Implementeringen av Eurodac vil effektivisere Dublin-samarbeidet.

Eurodac- forordningen tar for seg reglene knyttet til opptak og lagring av fingeravtrykk av asylsøkere og utlendinger som oppdages i forbindelse med ulovlig passering av ytre Schengen-grense eller som oppholder seg ulovlig i en medlemsstat. Den nye Eurodac-forordningen vil effektivisere samarbeidet ytterligere.

Eurodac er en del av Dublin-samarbeidet mellom medlemsstatene i EU, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Dublin-regelverket omhandler hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en asylsøknad.

Den nye Eurodac-forordningen får virkning fra 20. juli 2015.

Til toppen