Bedre tilbud har gitt flere reisende

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i Glåmdalen,13. april 2016.

Det skal bli mer attraktivt å ta toget. Derfor har vi både innført et bedre rutetilbud og økt satsingen på vedlikehold kraftig, slik at vi får en sikrere og mer driftsstabil infrastruktur. Vi ser allerede resultater fra satsingen.

I august i fjor fikk vi på plass et forbedret togtilbud mellom Oslo og Stockholm med den svenske togoperatøren SJ. Flere avganger og en reduksjon i reisetid på opptil halvannen time var blant endringene som ble innført. Dette har gitt gode resultater. Vi opplever nå en passasjervekst for togtilbudet Oslo-Stockholm på nesten 10 prosent. Spesielt interessant er den store passasjerøkningen på de lange distansene – mellom Oslo og byene Karlstad og Stockholm. Med det forbedrede togtilbudet er det 50 prosent flere av passasjerene som tar toget hele veien mellom de to hovedstedene. Den svenske togoperatøren SJ melder selv om flere forretningsreisende i togkupeene. Flere av disse kundene velger bort fly til fordel for tog mellom Oslo og Stockholm. Mellom Oslo og Karlstad er passasjerøkningen enda større, faktisk hele 100 prosent.

Denne utviklingen er svært gledelig. Den positive endringen kommer som en kombinasjonen av flere avganger, kortere reisetid, færre stopp underveis og mer moderne togsett. Den gode mottakelsen som det forbedrede togtilbudet har fått, gjør at SJ på lengre sikt ønsker å øke antallet daglige avganger mellom Oslo og Stockholm. Dette illustrerer at det kan være potensial for mer grensekryssende persontransport med tog over lengre strekninger, både for arbeids- og fritidsreisende.

En forbedring i rutetilbudet er allerede på plass. Fra nyttår begynte SJ-toget å stoppe på Kongsvinger igjen. Forholdene ligger dermed til rette for at enda flere velger toget mellom Oslo og Stockholm.