Bedre tilbud til personer med demens

Regjeringen vil øke omfanget av tilbud til dagasktiviteter for personer med demens i alle kommuner innen 2020. Tilbud gjennom Inn på tunet er en viktig ressurs.

Det er behov for flere dagaktivitetstilbud til personer med demens. Dagaktiviteter blir fremholdt som et av de viktigste tiltakene for å leve et godt liv med demens.  

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte i dag Vittersø gård i Larvik, som tilbyr dagsaktiviteter med utgangspunkt i gårdens ressurser (Inn på tunet) for 6 personer med demens pr dag 5 dager i uken. Tilbudet ble startet i 2008.  

- Vittersø gård representer Inn på tunet på en svært god måte, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, helse- og omsorgsminister Bent Høie, ekteparet Kirsti Bårnes Vittersø og Paul Edvard Vittersø og ordfører Rune Høiseth i Larvik kommune. Plantestell i drivhus er en av flere aktiviteter for brukere på Vittersø gård. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har gjennom mange år arbeidet med Inn på tunet. Her blir gårdsbruk brukt som arena for å gi ulike grupper et bedre liv, blant annet personer med demens. Inn på tunet skal bidra til en meningsfull hverdag for brukerne, med sosialt samvær, trygghet, trivsel og opplevelse av mestring. 

- Landbruks- og matdepartementet vil bidra i regjeringens satsing på demensomsorg og stimulere til flere Inn på tunet-tilbud. Vi trenger flere gründere og nye næringer generelt, derfor økte vi i fjor støtten til næringsutvikling i landbruket med 30 prosent til 100 millioner kroner. I juni i år legger jeg fram en ny gründermelding om potensialet innenfor næringer som Inn på tunet, lokalmat, reiseliv og utmarksnæring, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, helse- og omsorgsminister Bent Høie og ordfører Rune Høiseth i Larvik kommune i møte med ansatte på Vittersø gård, Inn på tunet-brukere og pårørende. Foto: Alle bilder: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen