Befolkningens tillit til politiet høyere enn før inngangen til politireformen

Politiets innbyggerundersøkelse for 2020 viser den høyeste tilliten til politiet siden man startet politireformen. 82 prosent av de spurte svarer at de har tillit til politiet. Det er en fremgang på tre prosentpoeng fra 2019.

Politidirektør Benedicte Bjørneland, statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica MælandPå bildet: Politidirektør Benedicte Bjørnland, statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland

- Det siste året har lært oss hvor viktig det er at samfunnet fungerer i en krisesituasjon. Og hvor viktig det er at vi har tillit til hverandre. Politiet har spilt en sentral rolle også i denne krisen, slik de har gjort mange ganger før. De gjør en stor og viktig innsats for fellesskapet, og de gjør den godt. Det får vi bekreftet i denne undersøkelsen. Folk har tillit til politiet, og tilliten har økt gjennom krisen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Undersøkelsen viser at 82 prosent har tillit til politiet. 79 prosent svarte det samme i 2019 og 77 prosent i 2018. Samtidig svarer 94 prosent at de føler seg trygge, det vil si som svarer at de føler seg ganske trygge eller meget trygge. Tallene viser at innbyggernes tillit til politiet er høyere enn ved inngangen til politireformen i 2015. Det kan tyde på at innbyggerne begynner å se positive effekter av arbeidet med politireformen som har pågått de siste årene.

- Dette er fortjent. Norsk politi legger vekt på en nær og god dialog med innbyggerne, i nærmiljøer og på skoler, med ungdomsdialog og med nettpatrulje. I de siste fem-seks årene har politiet stått midt i en stor og nødvendig reform. Det har til tider vært tungt. Når vi nå er ved enden av reformen, er det godt å se at innbyggernes tillit til politiet i 2020 er enda høyere enn ved inngangen til politireformen i 2015, sier Mæland.

Tilliten politiet nyter i Norge kan ikke tas for gitt. Tvert imot må politiet stadig utvikle seg for å ivareta tilliten.

- Jeg vil gi en honnør til politidirektør Benedicte Bjørnland for arbeidet hun gjør med kultur, holdninger og ledelse i politiet. De gode resultatene i denne undersøkelsen er ingen selvfølge. Det vil kreve hardt og målrettet arbeid å fortjene en så høy tillit framover. Jeg er sikker på at dagens politiledelse vil bidra til dette, sier justisministeren.

Les mer om innbyggerundersøkelsen 2020.