Belønningsordningen: 1300 millioner kroner til kollektivtransport i storbyområder

- Gode transportløsninger er for mange helt avgjørende for å få hverdagen til å fungere. Byene våre vokser og folk må ha gode alternativer til å bruke privatbil på hverdagsreisene. Vi følger opp tydelige valgløfter om et taktskifte for sektoren, og i 2015 tildeler vi gjennom belønningsordningen over 1,3 milliard kroner til satsing på kollektivtransport i de største byene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

(Flere bilder fra markeringen)

Partilederne i Høyre, FrP, KrF og Venstre markerte den økte kollektivsatsingen sammen med samferdselsministeren på Oslo sentralstasjon onsdag ettermiddag. Midlene i belønningsordningen har vokst betydelig siden regjeringsskiftet, og det bevilges i 2015 ca 380 millioner kroner mer enn lagt til grunn i Nasjonal transportplan.

- Dagens flertall ønsker å få flere til å velge kollektivløsninger, sykkel eller gange i hverdagen, spesielt i byene hvor man har arealknapphet og miljøutfordringer. Skal folk velge bort bilen, må de ha gode alternativ som dekker behovene, slik som forutsigbarhet, frekvens og komfort.

775 millioner kroner fordelt

Midlene går til storbyområder som legger godt til rette for at flere kan reise kollektivt, gå eller sykle. Samferdselsministeren kunne i dag melde at 775 millioner kroner nå er fordelt - fra en totalpott på 1,3 milliard kroner:

  • Oslo – 280 millioner kroner
  • Trondheim – 170 millioner kroner
  • Stavangerområdet – 60 millioner kroner
  • Kristiansand – 80 millioner kroner
  • Buskerudbyen – 75 millioner kroner
  • Grenland – 60 millioner kroner
  • Nedre Glomma – 50 millioner kroner

Samferdselsdepartementet er i dialog med Bergen og Tromsø med sikte på å inngå belønningsavtale fra 2015. I tillegg vil alle de ni byene kunne søke om ekstramidler for å fremskynde tiltak utover avtalen som ligger til grunn.

- Budsjettforliket mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre styrket belønningsordningen med 325 millioner kroner ekstra i 2015. Sammen med et godt utgangspunkt betyr det at det er rundt en halv milliard kroner som skal fordeles senere i år. Her vil alle områdene kunne få tildelt ekstra midler, sier Solvik-Olsen

Må vise resultater

- Belønningsordningen premierer gode løsninger som har dokumentert positiv effekt på fremkommelighet og miljø, sier samferdselsminister Solvik Olsen.

Samferdselsdepartementet stiller krav til storbyområdene som deltar, og resultatene skal rapporteres hvert år. Midlene som utbetales nå skjer etter en vurdering av rapporteringen av resultater for 2014.

- Høyre, FrP, KrF og Venstre har også satset sterkt på jernbanen, hvor bevilgningene til Jernbaneverket har økt med ca 50 prosent etter valget 2013, altså mer enn forutsatt i Nasjonal transportplan.

- For første gang på flere tiår går vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane ned. I tillegg er tettheten av tog øket, og siden desember 2014 trafikkerer 100 flere tog gjennom Oslo hver dag. Vi gjennomfører nå det kraftige kollektivløftet vi gikk til valg på, sier samferdselsministeren.

 

Foto: SD/Tor Midtbø (Flere bilder fra markeringen på Flickr)

Til toppen