Ber om innspill til stortingsmelding om sirkulær økonomi og avfallspolitikken

Klima- og miljødepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi før sommeren neste år. Departementet ber om skriftlige innspill innen 7. oktober.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterte til et godt besøkt innspillsmøte i Oslo 13. september, der interesserte aktører fikk presentert sine synspunkter. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterte til et godt besøkt innspillsmøte i Oslo 13. september, der interesserte aktører fikk presentert sine synspunkter. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen kan sendes per e-post til Klima- og miljødepartementet innen 7. oktober 2016: postmottak@kld.dep.no

Emnefeltet i e-posten merkes med "Innspill til stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi". 

Til toppen