Beredskapsøvelse i Justis- og beredskapsdepartementet

Beredskapstroppen har bedt om å få gjennomføre en øvelse i departementet. Den gjennomføres i dag mellom kl 14-18.

Scenariet for øvelsen er en sikkerhetstruende hendelse. Den vil involvere politiets beredskapstropp, Politiets sikkerhetstjeneste og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil selv delta sammen med ansatte i departementet.

Departementet vil ha en begrenset mulighet til å besvare henvendelser utenfra under øvelsen.

 

Til toppen