Vis hele kalenderen

26.01.2015

  • Besøk i Rogaland

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Statsråd Solveig Horne besøker Karmøy og Rennesøy kommune, deriblant prosjektet SeeN Integrering. Tema: barnevern, vaksenopplæring, busetting og flyktningetenester.

Til toppen