Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bevilger 3,8 millioner kroner til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,8 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke kompetansen i lokale og regionale prosesser innen planlegging, kart og geodata.

Tilskuddene er gitt til ulike virksomheter, organisasjoner og faglige nettverk. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.

Departementet legger stor vekt på at alle som deltar i planprosesser, har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter, plikter og om hvordan planarbeidet forløper. Dette vil bidra til at kommunene og fylkeskommunene legger opp til god medvirkning i planarbeidet, er effektive og at planene har god kvalitet.

Departementet har også som målsetting å øke den tekniske standarden på slike planer. Dette kan oppnås blant annet ved å utvikle nye elektroniske hjelpemidler i saksframstillingen og å samordne prosessene fra plan til byggesak.

I år har departementet fått 41 søknader fra 30 ulike søkere. Det samlede søknadsbeløpet var på cirka ti millioner kroner. 30 prosjekter og tiltak har samlet fått tildelt 3,85 millioner kroner.

Disse søkerne har fått tildelt tilskudd:

 • Geodatasamarbeidet i Nord-Gudbrandsdalen
 • Norconsult Informasjonssystemer AS
 • Geoforum Troms
 • NOIS brukerforum for GIS i Hedmark og Oppland i samarbeid med NMBU
 • Geoforum og Plan- og temadatautvalget i Buskerud
 • Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggs-prosjekter
 • Geoforum Sogn og Fjordane
 • Geoforum, nasjonalt
 • Oslo Open House
 • Sentrumsselskapet Arendal by
 • Naturvernforbundet
 • Sekretariatet for videre- og etterutdanning i samfunnsplanlegging
 • Norsk BOBY
 • DogA
 • KS
 • Norske Arkitekters landsforbund
 • Wiese Wettre konsulenttjenester
 • Norsk Sentrumsutvikling
 • Universell utforming AS
 • Haugesund kommune – byutvikling

 

 

 

Til toppen