Bjørn Arild Gram er ny kommunal- og distriktsminister

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tidligere KS-leder og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet er ny kommunal- og distriktsminister. Han vil satse på innovasjon for å sikre innbyggere i hele landet gode tjenester.

Nøkkeloverrekkelse i departementet
Nøkkeloverrekkelse i departementet Foto: KMD

– Vår regjering skal forsterke og fornye distriktspolitikken og vi skal løfte kommunene. Landets innbyggerne skal ha tilgang på gode tjenester uansett hvor de bor, sier den nye statsråden.

Gram kommer fra jobben som styreleder i kommunesektorens interesseorganisasjon KS, en jobb han har hatt siden februar 2020. Han har dermed hatt ansvaret gjennom den krevende tiden med pandemi.

Bjørn Arild Gram har erfaring fra regjeringsapparatet, da han var statssekretær i Finansdepartementet fra 2005 til 2007. Fra 2007 til 2020 var han ordfører i Steinkjer kommune i Trøndelag, de siste åtte årene som ordfører var han også nestleder i hovedstyret i KS.

− Jeg har tung bakgrunn fra Kommune-Norge og kjenner godt til utfordringene og mulighetene kommunene jobber med hver dag. Kommunene og fylkeskommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet. Derfor skal vi sørge for at kommunesektoren har gode rammer, slik at innbyggere i hele landet får trygge barnehager, gode skoler, og en verdig eldreomsorg, sier Gram.

Gram er spesielt opptatt av at kommunene skal legge til rette for innovasjon og nytenkning og at de bruker digitale hjelpemidler for å utvikle tjenestene. En del av portføljen er også ansvaret for innovasjon og digitalisering av offentlig sektor.

− Vi er nødt til å tenke nytt, og tørre å prøve ut nye løsninger både i staten og i kommunene. Det skal være lav terskel for å eksperimentere, og det skal være lov å gjøre feil. Bare slik kan vi kan finne nye måter å løse samfunnsflokene på, og sørge for at velferdssamfunnet utvikler seg videre.

Gram vil gjøre det attraktivt å bo og flytte til distriktene. Det betyr at alle innbyggerne skal ha tilgang på likeverdige tjenester og god infrastruktur. Alle husstander skal ha tilgang på bredbånd slik at de kan benytte seg av digitale tjenester. Det er viktig både for å kunne bruke de digitale tjenstene det offentlig tilbyr, som digitale søknadskjemaer og informasjon, men nettilgang er også nødvendig for å kunne benytte seg av private digitale tjenester de fleste av oss tar som en selvfølge, som nettbank, nettaviser og å kunne laste ned musikk.