Det blir lettere for stipendiater å få jobb

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har gitt departement adgang til å fastsette at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Endringen skal gjøre det lettere for stipendiater å få jobb ved universiteter og høyskoler etter avlagt doktorgrad. Dette er én av flere endringer i universitets- og høyskoleloven som ble vedtatt i Stortinget 9. juni.

Stipendiater som har vært ved universitetet eller høyskolen i fire år når de har fullført doktorgraden sin, har ikke mulighet til å få en kortere ansettelse ved institusjonen uten at de må ansettes fast.

– Dette gjør at universitetene og høyskolene har måtte skyve lovende kandidater fra seg, med mindre de har hatt en fast stilling å tilby. For mange nyutdannede doktorer og tidligere stipendiater er det attraktivt å få kort engasjement rett etter endt utdanning. Dagens regler har vært et hinder for det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NOKUT skal føre mer målrettet tilsyn

NOKUT skal i fremtiden kunne føre mer målrettete tilsyn med utdanningsinstitusjonene. Blant annet skal de se hvordan utdanningsinstitusjonene følger opp kvalitetsarbeidet sitt.

– NOKUT skal ikke kun føre tilsyn med at det finnes et kvalitetssikringssystem, men også bidra til at arbeidet med kvalitet faktisk fører til bedre kvalitet på studiene, sier Røe Isaksen.

Ny løsning skal forhindre vitnemåljuks

Forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter er et stort problem, og det brukes stadig mer ressurser på kontroll av dokumenter.

– Målet med et nytt digitalt system for utveksling av informasjon om vitnemål og karakterer er å skape en tjeneste der personer på en enkel måte kan synliggjøre sine resultater for potensielle arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og andre som har bruk for dem, og der mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt, sier kunnskapsministeren.

I tillegg til disse ble også vedtatt endringer flere andre saker: Sammensetningen av styret i NOKUT, klagefrist ved forprøver, klageordning for SIU, innføring av nasjonale deleksamener og overtredelsesgebyr ved ulovlig bruk av titler/grader og institusjonsbetegnelser.