Pressemeldinger

Brannsikkerhet i norske trehus

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Folk skal være trygge på at brannkravene våre er på et riktig nivå, og gir sikre boliger. – Det skal være trygt å bo i norske trehus. Jeg har derfor gitt Direktoratet for byggkvalitet i oppgave å vurdere brannkravene til ytterkledninger til vegg. En sentral del av arbeidet er å vurdere om det er forsvarlig å gjøre endringer i kravene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Det siste året har flere stilt spørsmål ved om brannkravene for boliger med trekledning er på riktig nivå. Noen tester viser at trekledninger som etterbehandles på byggeplass, ikke tilfredsstiller dagens brannkrav i byggteknisk forskrift. Andre tester sier det motsatte. Dette skaper stor usikkerhet, både i byggebransjen og for boligeiere.

I tillegg til brannkravene byggteknisk forskrift stiller til bygg, handler denne saken også om byggevarer, spesielt kravene til dokumentasjon av byggevarer. Dette er underlagt felleseuropeiske regler.

Både byggevareforordningen og bruken av harmoniserte standarder oppleves av mange som komplisert. Når store norske trekledningsprodusenter ikke har vært klar over at det er krav til testing av behandlet trekledning, kan vi ikke utelukke at produsenter i andre europeiske land også selger sine produkter uten at de er testet i tråd med standarden.

Siden testkravene også kan være misforstått av produsenter i andre land, vil vi nå ta kontakt med EU-kommisjonen. Jeg ønsker dialog om disse problemstillingene og at vi sammen ser hvordan vi kan løse dette, sier Gram.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00