Tilskuddsordninger for bredbånd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nå kan kommuner som har dårlig bredbåndsdekning søke om støtte, både gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tilskuddsordning som Nkom forvalter
For 2016 har Stortinget bevilget 126,5 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Nkom som forvalter ordningen. Kommuner må søke innen 10. mai. Les mer på Nkoms nettsider.

Støtte til bredbånd for kommuner som slår seg sammen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at det er mulig å søke om støtte til bla. bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som fatter vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Søknader om støtte sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Les mer om støtteordningen.