Historisk arkiv

Penger til å knytte nye kommuner bedre sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuner som vedtar å slå seg sammen innen 1. juli har nå mulighet til å søke om tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. – Noen steder vil små tiltak kunne knytte de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Jeg har besøkt svært mange av de kommunene som har kommet langt med nabopraten og vurderer å lage en ny kommune sammen. Enkelte steder vil midler til små prosjekter gjøre dette enklere, sier Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at det er mulig å søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som fatter vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016.

- Kommuner som slår seg sammen får god økonomisk støtte. Dette kommer i tillegg. Ordningen er et resultat av et godt budsjettsamarbeid med Kristelig folkeparti og Venstre i Stortinget, sier Sanner. 

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 at det skulle opprettes en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som slår seg sammen. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016.

Fylkeskommuner og kommuner kan søke om støtte til prosjekter. Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Tiltakene må befinne seg fysisk i kommuner som har fattet vedtak om å slå seg sammen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00