Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brexit: Norske førerkort vil gjelde i Storbritannia – arbeider for fulle førerrettigheter for personer med britisk førerkort i Norge

Det er fortsatt uavklart hva som skjer med Storbritannias varslede utmelding av EU. Storbritannia kommer uansett til å anerkjenne norske førerkort på det britiske veinettet. For personer med britisk førerkort som ønsker å kjøre i Norge, finnes det i de fleste tilfeller ordninger som legger til rette for dette. Men norske myndigheter arbeider for å forenkle deler av regelverket.

Britiske myndigheter har opplyst at Storbritannia etter en utmelding av EU vil fortsette å anerkjenne norske førerkort fullt ut ved besøkskjøring og for innbytte til britisk førerkort. Britisk lovgivning ble tilrettelagt for dette i oktober i 2018.

Britiske førerkort vil være gyldige ved besøkskjøring i Norge
Dersom britene går ut av EU med en avtale, vil denne omfatte overgangsbestemmelser om førerkort. Dersom britene derimot går ut av EU uten en avtale, anses Storbritannia i utgangspunktet som et «tredjeland» etter norske førerkortregler fra og med den datoen Storbritannia er ute av EU. 

Britiske førerkort vil fortsatt være gyldige i Norge etter Brexit for besøkskjøring (turister o.l.) for personer som ikke bor i Norge. Selv om regelverket åpner for det, kommer norske myndigheter ikke til å kreve internasjonalt førerkort i tillegg til det britiske.   

Fulle førerrettigheter ved bytte til norsk førerkort før Brexit
Personer med britisk førerkort som er bosatt i Norge før utmeldingen og som har byttet inn til norsk førerkort eller gjør det senest dagen før datoen Storbritannia trer ut EU, vil ha fulle førerrettigheter i henhold til førerkortet uavhengig av Brexit.

Vil forenkle regelverket ved bytte til norsk førerkort etter Brexit
Personer med britisk førerkort som er bosatt i Norge før Brexit, men som ikke har byttet inn sitt britiske førerkort til et norsk førerkort, eller personer med britisk førerkort som flytter til Norge etter Brexit, vil etter gjeldende regler måtte ta full norsk opplæring og prøve for å kjøre i Norge utover tre måneder.

Et slikt krav anses imidlertid ikke som hensiktsmessig. Vegdirektoratet har derfor sendt på høring forslag til forskriftsendringer, som vil gjøre at britiske førerkort etter Brexit fortsatt skal kunne benyttes i Norge, og byttes inn til norsk førerkort, på samme måte som de kunne før Brexit.

Selv om reglene ikke kan ventes å være formelt endret før datoen Storbritannia går ut av EU, ivaretar den gjeldende tre måneders fristen som også vil gjelde fra Brexit-datoen behovet for overgangstid for personer som kan bli berørt før reglene kan ventes endret.

For flere opplysninger – se:

Til toppen