Taler og innlegg

Mot en mer normal hverdag

God kveld alle sammen.

Over 90 prosent av befolkningen har nå fått minst

to vaksinedoser.

I forrige uke passerte vi 10 millioner vaksinestikk.

Fra vi strammet inn i midten av desember og frem til i dag

har mer enn 1 million nordmenn fått oppfriskningsdosen.

Det er gledelige tall!

Vi har utrolig høy oppslutning om koronavaksinasjon

i Norge.

Men med så mange vaksinerte, spør stadig flere hvorfor

vi trenger strenge smitteverntiltak.

Det har jeg stor forståelse for.

 

Før jul innførte vi strenge tiltak for å beholde kontroll på

pandemien, beskytte helsetjenesten vår og sikre gode

helsetjenester til alle.

Vi ser nå at tiltakene virker.

Likevel mener FHI at vi står foran en smittebølge

med omikron.

Den er ikke mulig å stoppe, men vi ønsker å dempe

toppen.

 

Vi har god oversikt over kapasiteten i sykehusene.

For kort tid siden oppdaterte vi vurderingene av kapasitet,

både når det gjelder antall intensivplasser og

ordinære sengeplasser.

Vi har også bedt Helsedirektoratet om å ha tett dialog med

kommunene, og sørge for god oversikt over

kapasiteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

I situasjonen vi er i nå må vi finne den riktige balansen

mellom å lette på tiltak samtidig som vi

unngår at for mange blir syke samtidig.

Det betyr at vi kan slippe opp noe på tiltak,

og det gjør vi nå.

 

Noen av de nye lettelsene kunne vi ha innført

bare for vaksinerte, med bruk av koronasertifikat.

Vi ba Helsedirektoratet og FHI om å vurdere

differensierte smitteverntiltak –

altså ulike tiltak for vaksinerte og uvaksinerte.

Etatene mener strengere tiltak for uvaksinerte,

for eksempel begrenset tilgang til arrangementer,

vil ha liten effekt på smittespredning.

Årsaken er at uvaksinerte utgjør en så liten

andel av befolkningen.

I tillegg vet vi at også vaksinerte kan smitte videre,

særlig med omikron.

 

Regjeringen mener det likevel kan bli aktuelt med

ulike tiltak for vaksinerte og uvaksinerte i Norge.

Vi har derfor bedt etatene om å komme med konkrete

forslag til hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på

arrangementer og ved serveringssteder.

Disse vurderingene vil være klare om kort tid.

TISK har vært, og er, et viktig tiltak i håndteringen av

pandemien.

Etter snart to år med pandemi, har både myndighetene

og befolkningen fått mer kunnskap om testing og smittesporing.

Samtidig er dagens TISK-strategi veldig ressurskrevende

for kommunene.

Derfor gjør vi nå justeringer.

Vi oppfordrer til at den enkelte i større grad smittesporer selv.

Hvis hver enkelt av oss kontakter nærkontakter ved positiv test

vil det lette presset på kommunene.

Dermed kan kommunene prioritere ressursene til

utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og

smittesporing blant sårbare grupper.

 

Vi gjør også lettelser i smittekarantene.

I første omgang starter vi med øvrige nærkontakter,

altså de som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

For dem vil smittekarantene nå erstattes

med test på dag 3 og 5.

Det vil da være viktig at den enkelte selv observerer

symptomer i 10 dager.

Testing er et like godt tiltak som karantene når det

gjelder smittevern.

Men testing er langt mindre kostbart for samfunnet og mindre

inngripende for den enkelte.

 

Om kort tid legger vi opp til at også husstandsmedlemmer

kan teste seg i stedet for å gå i karantene.

Før vi gjør denne endringen må vi sørge for at kommunene

har nok tester og at de har fått på plass et system for utdeling

av tester til husstander.

Alle detaljene rundt testing og karantene kan dere lese mer om på regjeringen.no.

Vi skal fortsatt beholde kontroll på pandemien

og vi skal fortsatt beskytte helsetjenesten vår.

De grepene vi tar nå, vil bidra til at vi får tilbake en mer

normal hverdag, uten mange tiltak.